Напрямки реновації промислових об’єктів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Дмитрік, Н. О.
Уреньов, В. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто сучасні способи реновації міського середовища шляхом трансформації зупинених промислових об'єктів і територій в інноваційні зони різного призначення, що сприяють сталому розвитку міста.

Опис

Ключові слова

адаптація, адаптивне повторне використання, музеєфікація, індустріальні музеї-заповідники, культурно-індустріальні кластери, лофт, ревіталізація, реновація, адаптация, адаптивное повторное использование, музеефикация, индустриальные музеи-заповедники, культурно-индустриальные кластеры, лофт, ревитализация, реновація, adaptation, adaptive secondary use, museumification industrial museum and heritage sites, cultural industrial clusters, loft, revitalization, renovation

Бібліографічний опис

Дмитрік Н. О. Напрямки реновації промислових об’єктів / Н. О. Дмитрік, В. П. Уреньов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 464-468. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset