Напрямки реновації промислових об’єктів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто сучасні способи реновації міського середовища шляхом трансформації зупинених промислових об'єктів і територій в інноваційні зони різного призначення, що сприяють сталому розвитку міста.
Опис
Ключові слова
адаптація, адаптивне повторне використання, музеєфікація, індустріальні музеї-заповідники, культурно-індустріальні кластери, лофт, ревіталізація, реновація, адаптация, адаптивное повторное использование, музеефикация, индустриальные музеи-заповедники, культурно-индустриальные кластеры, лофт, ревитализация, реновація, adaptation, adaptive secondary use, museumification industrial museum and heritage sites, cultural industrial clusters, loft, revitalization, renovation
Бібліографічний опис
Дмитрік Н. О. Напрямки реновації промислових об’єктів / Н. О. Дмитрік, В. П. Уреньов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 464-468. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання