Принципи кодифікації будівельного законодавства

Ескіз

Дата

2018

Автори

Мамонтов, Ігор Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ефективність правового регулювання суспільних відносин буд-якої сфери у великій мірі залежить від основоположних принципів, що слугують фундаментом для надбудови юридичних конструкцій та механізмів, з яких складаються правові норми. Від оптимального поєднання з однієї сторони філософських, правових, соціальних та з іншої сторони теоретико-методологічних засад вираження правової ідеології залежить ефективність функціонування тієї чи іншої сфери законодавства. Фундаментальне значення принципів правового вираження системи регулювання має основоположне значення у процесі кодифікації будівельного законодавства України.

Опис

Ключові слова

кодифікація будівельного законодавства, принцип екологічності, принцип безпеки будівництва, принцип ергономічності, принцип категоріальної оптимальності

Бібліографічний опис

Мамонтов І. О. Принципи кодифікації будівельного законодавства / І. О. Мамонтов // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 30 - 33. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced