Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проект проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу. Доведено, що діяльність щодо створення регіональної мережі є проектом. Описано властивості проекту створення регіональної мережі. Для застосування в проекті проаналізовані поширені організаційні структури. Зроблено висновок, що для цілей проекту найбільш прийнятною є збалансована матрична структура. Прийнятною виділено також сильну матричну структуру, за умови якщо проектний офіс вже існує у материнській компанії. Запропоновано методологію для управління проектом створення регіональної мережі. Корпоративну методологію пропонується створити на базі стандартів Міжнародної асоціації управління проектами IPMA. Проаналізовано цінності учасників проекту – материнської компанії, учасників проекту, зацікавлених сторін проекту, менеджера проекту, команди проекту. Запропоновано поняття антицінності. Виділено антицінність першого роду і антицінність другого роду. Антицінність першого роду визначено як відсутність цінності. Антицінність другого роду визначено як створення небажаних цінностей для зацікавленої сторони. Зроблено висновки з проведених досліджень. Окреслено напрями подальших досліджень.
Опис
Ключові слова
управління проектами, проактивність, регіональна мережа, цінність, анти-цінність
Бібліографічний опис
Тімінський О. Г. Аналіз проекту проактивного створення регіональної мережі на базі ціннісного підходу / О. Г. Тімінський, І. О. Марущак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 62 - 67. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання