Медіафасади як засіб підвищення естетичних якостей міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто перспективи застосування медіафасадів в умовах сучасної забудови міст. На основі вивчення прикладів розташування медіафасадів в міському середовищі зроблено висновок про перспективність їх використання в якості домінант та формування на їх базі нової інфраструктури. Медіафасади є прикладом взаємопроникнення та взаємодії медіа технологій та архітектури. Таке поєднання буде сприяти покращенню естетичних якостей міського середовища.
Опис
Ключові слова
медіафасади, міське середовище
Бібліографічний опис
Топорков В. Г. Медіафасади як засіб підвищення естетичних якостей міського середовища / В. Г. Топорков, Т. Ю. Безуглий // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 182-185. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання