Застосування інтегрального підходу до інтернаціоналізації освіти під час підготовки фахівців з підприємництва

Ескіз недоступний
Дата
2020-10-03
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Для максимального використання переваг інтернаціоналізації освіти має бути національна концепція із зазначенням напрямків розвитку. Розвивати її будуть конкретні заклади вищої освіти з урахуванням власної специфіки, здобутків, набутого досвіду і можливостей. А в основі має бути досягнення найголовнішої мети – формування у випускників професійних компетентностей, які зроблять їх конкурентоспроможними на ринку праці, створення позитивного іміджу закладу освіти.
Опис
Ключові слова
інтернаціоналізація освіти, інтегральний підхід, фахівці з підприємництва, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
Бібліографічний опис
Юдічева О. П. Застосування інтегрального підходу до інтернаціоналізації освіти під час підготовки фахівців з підприємництва / О. П. Юдічева, О. В. Романенко // Інформаційні технологі : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. XXVII міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2019 / Нац. техн ун-т «Харків політех. ін-т» ; відп. ред. проф. Сокола Є .І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. − Ч.ІІІ.– С. 417.