Застосування інтегрального підходу до інтернаціоналізації освіти під час підготовки фахівців з підприємництва

Ескіз

Дата

2020-10-03

Автори

Юдічева, О. П.
Романенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Для максимального використання переваг інтернаціоналізації освіти має бути національна концепція із зазначенням напрямків розвитку. Розвивати її будуть конкретні заклади вищої освіти з урахуванням власної специфіки, здобутків, набутого досвіду і можливостей. А в основі має бути досягнення найголовнішої мети – формування у випускників професійних компетентностей, які зроблять їх конкурентоспроможними на ринку праці, створення позитивного іміджу закладу освіти.

Опис

Ключові слова

інтернаціоналізація освіти, інтегральний підхід, фахівці з підприємництва, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Юдічева О. П. Застосування інтегрального підходу до інтернаціоналізації освіти під час підготовки фахівців з підприємництва / О. П. Юдічева, О. В. Романенко // Інформаційні технологі : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. XXVII міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2019 / Нац. техн ун-т «Харків політех. ін-т» ; відп. ред. проф. Сокола Є .І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. − Ч.ІІІ.– С. 417.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset