Про зміни природних та техногенних умов на територіях закриття вугільних шахт

Ескіз

Дата

2016

Автори

Телима, С. В.
Плахотній, С. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

Запропоновано концептуальне та системне обґрунтування створення постійнодіючої математичної моделі водо- і масообміну для прогнозування підтоплення та затоплення ґрунтовими водами території розташування шахти № 1 «Червоноградська» і подальшого прийняття відповідних рішень щодо припинення та ліквідації цих негативних процесів

Опис

Ключові слова

підтоплення, водообмін, ліквідація шахти, граничні умови, фільтраційні параметри, постійнодіюча математична модель, прогноз

Бібліографічний опис

Телима С. В. Про зміни природних та техногенних умов на територіях закриття вугільних шахт / С. В. Телима, С. А. Плахотній // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2016. – Вип. 1 – 2 (21) . – С. 52 – 56. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced