Ресурсозбереження в технології бетелів

Ескіз

Дата

2019-04-24

Автори

Клапченко, Василь Іванович
Краснянський, Григорій Юхимович
Азнаурян, Ірина Олександрівна
Кузнецова, Ірина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримано рівняння для розрахунку електропровідності бетелів, які дозволяють призначати концентрацію електропровідних добавок у діапазоні 10-20% за об’ємом, що забезпечують задану електропровідність бетелів на портландцементі в межах 10-3-10-2 (Ом·м)-1. Для бетелів, що виготовляються методом пресування, отримано рівняння залежності електропровідності від тиску пресування за допомогою якого можна призначати оптимальну концентрацію електропровідного компонента, при якій вибраний тиск пресування забезпечує досягнення необхідної електропровідності. Перевірка теоретичних залежностей, яка була проведена для дрібнозернистого бетону на портландцементі і гідросилікату кальцію з добавками мідного порошку показала відповідність розрахованих і виміряних величин з точністю до 15 - 20%. Отримані рівняння дозволяють уточнювати склад і технологію приготування бетелів на основі гідравлічних в'яжучих із заданою електропровідністю, що забезпечує зниження вартості за рахунок економії провідного компонента і підвищення якості матеріалу.

Опис

Ключові слова

бетели, електропровідні добавки, теорія протікання, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Ресурсозбереження в технології бетелів / Клапченко Василь, Григорій Краснянський, Ірина Азнаурян, Ірина Кузнецова // Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві : "Енергоінтеграція-2019" : тези доп. IX Міжнар. наук.-практ. конференції, 24 - 26 квітня 2019 р. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; наук. комітет : П. М. Куліков [та ін.]. - Київ, 2019. С. 16 - 17. -Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset