Інформаційні технології моделювання виробничих процесів як інструмент прийняття управлінських рішень

Ескіз

Дата

2017

Автори

Криворучко, Олена Володимирівна
Дитинюк, Олександр Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується охопленням практично всіх сфер людської діяльності. Відповідно, розвиток інформаційних технологій значно впливає на оптимізацію процесу управління підприємством. У статті коротко розглянуто систему управління підприємством з технічної точки зору. Розглянуто класифікацію інформаційних технологій, що використовуються на підприємстві. Висвітлено особливості інформаційних технологій управління підприємством, значний акцент зроблено саме на інформаційні технології моделювання виробничих процесів та їх основні особливості й функціональні відмінності. Розглянуто типологію виробничих процесів та їх характерні відмінності. Коротко описано структуру процесу планування господарської діяльності. Розглянуто автоматизацію процесів управління та господарської діяльності підприємства. Коротко наведено стан ринку інформаційних технологій в Україні та передумови його розвитку.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології в управлінні, виробничі процеси, система управління підприємством, типологія виробничих процесів, планування господарської діяльності, автоматизація процесу управління

Бібліографічний опис

Криворучко О. В. Інформаційні технології моделювання виробничих процесів як інструмент прийняття управлінських рішень / О. В. Криворучко, О. В. Дитинюк // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 65 - 70. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced