Розрахунок плоского напруженого стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних прямих

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається плоский напружений стан прямокутної пластини, зануреної у пружне середовище. Наведено формули для розрахунку такої пластини методом перехресних прямих. Наведено результати розв’язання числового прикладу.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, плоска задача теорії пружності, метод прямих, метод перехресних прямих, конструкція на пружній основі, плоская задача теории упругости, метод прямых, метод перекрёстных прямых, конструкция на упругом основании, plane problem in the theory of elasticity, method of lines, method of crossed lines, structure on elastic foundation
Бібліографічний опис
Пошивач Д. В. Розрахунок плоского напруженого стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних прямих / Д. В. Пошивач // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 465 - 475. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання