Розрахунок плоского напруженого стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних прямих

Ескіз

Дата

2012

Автори

Пошивач, Дмитро Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається плоский напружений стан прямокутної пластини, зануреної у пружне середовище. Наведено формули для розрахунку такої пластини методом перехресних прямих. Наведено результати розв’язання числового прикладу.

Опис

Ключові слова

кафедра опору матеріалів, плоска задача теорії пружності, метод прямих, метод перехресних прямих, конструкція на пружній основі, плоская задача теории упругости, метод прямых, метод перекрёстных прямых, конструкция на упругом основании, plane problem in the theory of elasticity, method of lines, method of crossed lines, structure on elastic foundation

Бібліографічний опис

Пошивач Д. В. Розрахунок плоского напруженого стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних прямих / Д. В. Пошивач // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 465 - 475. – Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset