Вип. 46

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Вирішення проблем доступу інвалідів та маломобільних груп населення до об'єктів інфраструктури в Оболонському районі міста Києва
  (КНУБА, 2012) Крумеліс, Юрій Всеволодович; Железна, М. Л.
  Стаття присвячена створенню умов, які зрівнюють можливості інвалідів з можливостями інших громадян, шляхом усунення фізичних та соціальних бар'єрів, що заважають доступу інвалідів до інфраструктури міста. Розкриває зрушення в створенні умов доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення при реконструкції та новому будівництві на прикладі Оболонського району м.Києва.
 • Документ
  Особливості зниження вимірності рівнянь теорії пружності узагальненим методом прямих
  (КНУБА, 2012) Чибіряков, Валерій Кузьмич; Станкевич, Анатолій Миколайович; Левківський, Дмитро Володимирович
  В останні часи зниження вимірності рівнянь теорії пружності виконується за допомогою аналітичних та чисельних методів. У роботі запропоновано чисельний метод - класичний варіант метода «прямих» із застосуванням узагальненого метода Бубнова-Гальоркіна-Петрова для побудови розрахункових рівнянь. Як координатні функції використовуються кусково-лінійні фінітні функції по поперечній координаті. На основі даного підходу розроблено 3 варіанти редукованих вихідних рівнянь: рівняння в моментах, коефіцієнтах, та рівняння мішаного типу. Граничні умови моделюються за допомогою стержнів заданої жорсткості, що дозволяє варіювати граничними умовами. Отримані редуковані рівняння пропонується розв’язувати чисельно, за допомогою метода дискретної ортогоналізації С.К. Годунова. Даний підхід має великі перспективи для розв’язання дво- та тривимірних задач статики та динаміки.
 • Документ
  Геоінформаційний аналіз структури мережі агроекологічного моніторингу грунтів
  (КНУБА, 2012) Лазоренко-Гевель, Надія Юріївна
  Описуються методи перевірки статистичних гіпотез, методи ГІС- аналізу і моделювання для оцінки просторового розподілу контрольних ділянок в мережі спостереження за ґрунтами Київської області. Зроблено загальний висновок про нерівномірний розподіл таких ділянок на території області.
 • Документ
  Моделювання взаємодії комплексних підпірних стін з грунтовою основою
  (КНУБА, 2012) Скочко, Людмила Олегівна; Бойко, Ігор Петрович
  В роботі розглядається чисельне моделювання комплексної підпірної стінки за допомогою сучасних програмних комплексів та контроль результатів на основі проведення та моделювання випробувань робочої палі на горизонтальне навантаження.
 • Документ
  Особливості визначення компенсації при примусовому відчуженні в Швеції
  (КНУБА, 2012) Михальова, Марія Юріївна
  У даній статті розглядаються питання, пов'язані з визначенням рівня компенсації при примусовому відчуженні земельних ділянок, а саме: Хто повинен отримувати компенсацію? Які збитки і втрати компенсуються? Які системи розрахунку компенсації при примусовому відчуженні існують в Швеції?
 • Документ
  Актуальні проблеми функціонально-планувальної організації приморських територій Одеського узбережжя
  (КНУБА, 2012) Скріпнік, Н. А.
  Розглянуті питання функціонально планувальної структури, аналіз етапів та можливих методів перспективного розвитку приморських територій.
 • Документ
  Основні форми організації розподільчої логістики будівельно-виробничого підприємства
  (КНУБА, 2012) Нікогосян, Н. І.; Погорельцев, Володимир Миколайович; Демидова, Олена Олександрівна; Євдоченко, Олександр Миколайович
  Статтю присвячено аналізу основних форм організації розподільчої логістики будівельно-виробничого підприємства. Представлено сітьову логістичну модель процесу збуту, в якій розподільчу логістику подано як поєднання взаємодії 3-х основних потоків: матеріального, інформаційного та фінансового. Запропонована схема операційної розподільчої логістики відтворює взаємодію всіх визначених потоків.
 • Документ
  Методики та нормативні вимоги картографування для моніторингу магістральних трубопроводів
  (КНУБА, 2012) Старовєров, Володимир Сергійович; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто і проаналізовано існуючі методи та нормативні вимоги до картографо-геоінформаційного забезпечення, картографічного проектування магістральних трубопроводів. Запропоновано рекомендації щодо більш чіткого структурування картографічних робіт з моніторингу магістральних трубопроводів.
 • Документ
  Методика інформаційного забезпечення опису меж земельних ділянок
  (КНУБА, 2012) Трегуб, Микола Володимирович; Хомяк, Ю. Є.
  Розглянуто проблеми погодження та опису меж земельних ділянок, як основу наповнення достовірною інформацією державного земельного кадастру. Запропоновано деякі шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Аналіз науково-теоретичних досліджень проблеми неорганізованої рекреації як чинника розвитку приморських поселень
  (КНУБА, 2012) Панченко, Тамара Федотівна; Омшанська, Анна Георгіївна
  Розглядається проблема «неорганізованої рекреації» як явища соціального характеру, зокрема підіймаються актуальні питання термінології, проводиться аналіз науково-теоретичних досліджень та системний аналіз чинного законодавства в галузі «рекреаційного містобудування».
 • Документ
  Проблеми розвитку малих підприємств у сфері житлово-комунального господарства
  (КНУБА, 2012) Тригуб, Руслана Миколаївна
  Розглянуто неефективне і монопольне управління житловим фондом України. Запропоновано більш широке залучення малих приватних підприємств до діяльності у житлово-комунальній сфері, що створить конкурентне середовище яке буде сприяти підвищенню якості обслуговування і комфортному проживанню населення.
 • Документ
  До розрахунку дощових мереж в умовах України
  (КНУБА, 2012) Ніщук, Віталій Сергійович; Приймаченко, Олексій Віталійович; Маляр, Віталій Анатолійович
  Виконані дослідження інтенсивності дощу на територіях з різними фізико-географічними характеристиками, розглянуті результати розрахунку максимальних витрат дощових опадів, які наразі використовуються, а також показники по запропонованій методиці розрахунку.
 • Документ
  Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності в Україні
  (КНУБА, 2012) Лихогруд, О. М.
  Показано деякі проблеми розмежування державних та комунальних земель за результатами аналізу земельних ресурсів Чернігівської області.
 • Документ
  Підходи щодо встановлення земельного сервітуту за судовими рішеннями
  (КНУБА, 2012) Литвиненко, Ірина Валентинівна
  Розглянуті шляхи та особливості встановлення земельних сервітутів за судовими рішеннями, зроблено аналіз щодо частоти звернень до суду з вимогами про встановлення різних типів земельних сервітутів.
 • Документ
  Геодезичний моніторинг зсувних ділянок магістральних трубопроводів
  (КНУБА, 2012) Чибіряков, Валерій Кузьмич; Старовєров, Володимир Сергійович; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто і проаналізовано існуючі методи Впливу геологічних процесів на магістральні трубопроводи та методи розрахунку точності геодезичних робіт при проведені моніторингу лінійних споруд. Запропоновано рекомендації щодо підвищення точності виконання геодезичних робіт в небезпечних геологічних умовах.
 • Документ
  Гармонія як категорія професійного світогляду архітектора в контексті розвитку культури
  (КНУБА, 2012) Шебек, Надія Миколаївна
  В результаті аналізу динаміки уявлень про гармонію видатних мислителів минулого і сучасних учених виявлені ключові аспекти цього поняття і дано визначення гармонії як порівняльно-оціночної характеристики, що виражає ступінь наближення об’єкта або явища до уявної досконалості. Одержані результати дослідження можуть бути покладені в основу побудови теорії гармонізації архітектурного середовища.
 • Документ
  Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
  (КНУБА, 2012) Лізунова, Аліна Петрівна
  Розглядаються питання відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
 • Документ
  Ітераційний процес обчислення умови компланарності в наземній прикладній фотограмметрії
  (КНУБА, 2012) Катушков, Володимир Олексійович; Шульц, Роман Володимирович; Катушкова, К. В.; Никитенко, А. І.
  Описано процес компланарного оброблення знімків наземної фототріангуляції з обмеженою кількістю ітерацій, регулюванням масштабного коефіцієнта і збіжністю елементів орієнтування.
 • Документ
  Вантажний транспорт як складова сфери матеріального виробництва
  (КНУБА, 2012) Васильєва, Ганна Юріївна; Ромашко, О. В.
  Проаналізовано характерні особливості та існуючі способи класифікації вантажного транспорту. Обґрунтовано необхідність комплексного осмислення цієї галузі матеріального виробництва. Наведено філософські роздуми з приводу транспортних проблем.
 • Документ
  Інтерпретаційні моделі управління економічними процесами
  (КНУБА, 2012) Бондар, Олена Анатоліївна
  Розглядаються можливості використання інтерпретаційних моделей щодо управління економічними процесами. На прикладі інвестиційного процесу доводиться необхідність використання геометричних інтерпретаційних моделей та розглядається методика вибору апарату моделювання.