Досвід використання та перспективи розвитку метода прямих

Ескіз

Дата

2004

Автори

Станкевич, А. М.
Шкельов, Л. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано досвід використання та перспективи розвитку метода прямих на кафедрі опору матеріалів КНУБА. Характерною особливістю варианта методу прямих, який вони розвивають, є побудова такої системи звичайних диференційних рівнянь, для якої в замкненій аналітичній формі можна отримати загальний розв’язок.

Опис

Ключові слова

метод прямих, звичайні диференційні рівняння

Бібліографічний опис

Станкевич А. М. Досвід використання та перспективи розвитку метода прямих / А. М. Станкевич, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 101 – 104. – Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced