Досвід використання та перспективи розвитку метода прямих

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано досвід використання та перспективи розвитку метода прямих на кафедрі опору матеріалів КНУБА. Характерною особливістю варианта методу прямих, який вони розвивають, є побудова такої системи звичайних диференційних рівнянь, для якої в замкненій аналітичній формі можна отримати загальний розв’язок.
Опис
Ключові слова
метод прямих, звичайні диференційні рівняння
Бібліографічний опис
Станкевич А. М. Досвід використання та перспективи розвитку метода прямих / А. М. Станкевич, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 101 – 104. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання