Вип. 75

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/209

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 14
 • Документ
  Досвід використання та перспективи розвитку метода прямих
  (КНУБА, 2004) Станкевич, А. М.; Шкельов, Л. Т.
  Проаналізовано досвід використання та перспективи розвитку метода прямих на кафедрі опору матеріалів КНУБА. Характерною особливістю варианта методу прямих, який вони розвивають, є побудова такої системи звичайних диференційних рівнянь, для якої в замкненій аналітичній формі можна отримати загальний розв’язок.
 • Документ
  Автоматизація оптимального проектування просторових систем споруд
  (КНУБА, 2004) Баженов, В. А.; Слободян, Я. О.
  При автоматизованому проектуванні будівельних конструкцій ставиться задача одержати найбільш економічне розв’язання, що забезпечує зниження матеріалоємності споруди. Традиційно цю задачу намагаються вирішувати шляхом розгляду обмеженого числа різних варіантів конструктивних рішень, обраних на основі інтуїції ідосвіду. Однак, аналіз показує, що при цьому навіть, у найпростіших випадках для залізобетонних конструкцій типу балок і рамних каркасів перевищення витрат матеріалів складає в середньому 7-10%, а в окремих випадках до 15-20% у порівнянні з розв’язаннями, отриманими методами оптимального проектування.
 • Документ
  Метод скінченних елементів у задачах дослідження неоднорідного півпростору з урахуванням геометричної і фізичної не лінійності
  (КНУБА, 2004) Цихановський, В. К.; Прусов, Д. Е.
  В останній час у зв’язку з розробкою загальних алгоритмів розв’язання задач теорії пружності, пластичності і повзучості та ефективних чисельних методів їх комп’ютерної реалізації, перспектива визначення напружено-деформованого стану (НДС) в неоднорідних та анізотропних матеріальних середовищах була значно розширена. Однак великі труднощі і досі викликає практичне застосування тих чи інших математичних моделей та методів щодо розрахунку реальних об’єктів. Розв’язання задач визначення НДС з позицій механіки деформівного твердого тіла та побудови розрахункових областей, від теорії побудови універсальних розрахункових моделей для ґрунтових масивів та елементів конструкцій і до алгоритмів та програм їх чисельної реалізації, є надзвичайно актуальною задачею.
 • Документ
  Критичні стани тонких оболонок, пружно зв'язаних з платформою при простому і складному обертаннях
  (КНУБА, 2004) Соловйов, І. Л.
  Велике впровадження оболонкових конструкцій у багатьох галузях промисловості призводить до виникнення проблем щодо їх тривалої й надійної експлуатації. Для встановлення загальних закономірностей появи критичних станів доцільно розглянути особливості статичної і динамічної поведінки еквівалентних твердих тіл. З цією метою проведено аналіз власних коливань і стійкості жорстких оболонок шарнірно, пружно або жорстко з'єднаних з носієм, який обертається. Вивчено випадки їх простого і складного обертань.
 • Документ
  Вплив нагріву на стійкість гранованих пологих сферичних оболонок
  (КНУБА, 2004) Соловей, М. О.; Кривенко, О. П.
  Робота є продовженням виконаних за розробленою скінченноелементною методикою досліджень стійкості гнучких оболонок різної змінної товщини однакових об’ємів.
 • Документ
  Коливання рамних конструкцій з урахуванням розсіювання енергії
  (КНУБА, 2004) Колесник, І. А.; Іванова, А. П.; Сушкіна, Ю. П.
  Рамні конструкції знаходяться під дією різних впливів, у тому числі і коливальних. У зв’язку з цим виникає необхідність підвищеної уваги до проблеми коливань і більш повного обліку факторів, що супроводжують реальні умови експлуатації рам, які розглянуто в роботі.
 • Документ
  Моделювання смерчового навантаження на великогабаритні споруди
  (КНУБА, 2004) Іванченко, Г. М.; Голуб, О. О.
  На сьогодні в Україні і в сусідніх державах не існує нормативної бази на врахування смерчового навантаження при проектуванні, рекомендацій по його моделюванню та алгоритму розрахунку споруд та конструкцій на його дію. В науковій літературі розглядаються декілька спрощених моделей смерчу, але здебільшого для вивчення самого явища, а не його взаємодію з іншими об’єктами. Тому дослідження в цьому напрямку є актуальними.
 • Документ
  Дослідження параметричних резонансів комбінованої пластинчато-стержневої системи
  (КНУБА, 2004) Дехтярюк, Є. С.; Гончаренко, М. В.
  Розглядається два види параметричного збудження, яке діє на споруду: гармонійне збудження і сума гармонійного і випадкового збудження.
 • Документ
  Комп’ютеризація предметної олімпіади з будівельної механіки
  (КНУБА, 2004) Баженов, В. А.; Шишов, О. В.; Іванченко, Г. М.; Свешніков, О. Г.
  Розроблено комплекс комп’ютерних програм, який дозволяє певною мірою автоматизувати процедуру проведення олімпіад з різних технічних дисциплін, зокрема з будівельної механіки.
 • Документ
  Відновлення стійкості потоншених оболонок шляхом встановлення ребер жорсткості
  (КНУБА, 2004) Гоцуляк, Є. О.; Барвінко, А. Ю.; Шах, В. В.
  В Україні більшість резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів, що знаходяться в експлуатації, збудовані в 1960-х – на початку 1970-х років. Аналіз результатів обстеження технічного стану металоконструкцій резервуарів, виконаного спеціалістами Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона (табл. 1), показує, що після 25 – 40 років експлуатації, їх стінка має досить значне зменшення товщини в результаті корозії, яке може досягати близько 1 мм (до 30% товщини поясу). Це означає, що для подальшої експлуатації резервуара необхідно передбачати підкріплення стінки.