Прийоми архітектурно-художньої виразності курортних готелів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Крамаренко, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті представлено аналіз сучасної практики та літературних джерел з архітектурно-художньої виразності готелів. Отримані конкретні рекомендації та прийоми архітектурно-художньої виразності курортних готелів в залежності від умов їх розміщення: в курортній зоні міста, селища та за містом у природному оточенні.

Опис

Ключові слова

курортний готель, архітектурно-художні прийоми, відеоекологія образу, курортна зона міста, заміські курортні території, курортная гостиница, архитектурно-художественные приемы, видеоэкология образа, курортная зона города, загородные курортные территории, resort hotel, architectural-artistic techniques, video ecology of image, resort area of the city, out of town resort territories

Бібліографічний опис

Крамаренко М. О. Прийоми архітектурно-художньої виразності курортних готелів / М. О. Крамаренко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 410-416. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset