До проблеми захисту історико-архітектурних осередків малих міст України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Тюрменко, Ірина Іванівна
Запунна, Євгенія Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Збереження історичного архітектурно-містобудівного надбання залишається однією з важливих завдань сьогодення. Хартія, прийнята у Вашингтоні у жовтні 1987 р., стала логічним продовженням ряду міжнародних документів, які стосувалися захисту історичного міського середовища. Хартія орієнтувала на створення проектів захисту об’єктів культурного надбання серед країн-учасниць, спрямованих на закріплення основних принципів, методів та засобів збереження містобудівних історичних структур [10].
Опис
Ключові слова
історичне архітектурно-містобудівне надбання, захист історико-культурних осередків
Бібліографічний опис
Тюрменко І. І. До проблеми захисту історико-архітектурних осередків малих міст України / І. І. Тюрменко, Є. О. Запунна // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 278-283. - Бібліогр. : 11 назв.