Дослідження інфраструктури та вибір місця будівництва складу : логістичний підхід

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДКС-центр
Анотація
У статті на основі аналізу літературних джерел визначено поняття "територіальна логістика", розглянуто логістичні методи вибору місця будівництва складського приміщення, визначено їх роль у досягненні стратегічних і поточних управлінських завдань, оптимізації виробничої діяльності, а також у забезпеченні ефективності управління витратами підприємств. На основі даних про розташування складських приміщень аналогічного типу у передмісті Києва здійснено визначення координат розміщення складу. Розрахунок здійснено методом k-середніх (k-means). Оптимальне місце розташування складу визначено двома методами. Перший метод — метод центру тяжіння, включає використання мапи, яка показує розташування адресатів, на основі суми ваг координат найбільших постачальників обрано місце розташування. Другий метод є визначенням розташування основних конкурентів-складів та розрахунок можливого місця розташування майбутнього складу на найбільшій відстані від них. З двох отриманих варіантів місця розташування майбутнього складу здійснено вибір кращого на основі рейтингу факторів, що дає раціональну основу для оцінки і полегшує порівняння варіантів.
Опис
Ключові слова
будівництво, логістика, k-середніх (k-means), логістичні методи, будівельне підприємство, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Титок В. В. Дослідження інфраструктури та вибір місця будівництва складу : логістичний підхід / Н. І. Нікогосян, В. В. Титок, О. О. Цяцько // Інвестиції: практика та досвід / Чорноморськ. нац. ун-т ім. Петра Могили ; гол. ред. Л. П. Клименко. - Чорноморськ : ДКС-центр, 2018. – № 23. – С. 61–66. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання