Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано математичну модель проектно-векторного простору освітніх середовищ, основні напрями застосування векторної алгебри для забезпечення цілісності компонентів мультисистеми проектно-векторного управління освітніми середовищами. Виконано математичну формалізацію проектно-векторного простору. Сформульовано основні визначення методології проектно-векторного управління ВНЗ, до яких належать визначення проектно-векторного простору ВНЗ, проектно-векторного середовища, вимірювань проектно-векторного простору, сутностей проектно-векторного середовища.
Опис
Ключові слова
управління проектами, вектор, методологія, освітнє середовище, проектно-векторний простір, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Білощицький А. О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ / А. О. Білощицький, П. П. Лізунов, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 14. – С. 148-153. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання