Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ

Ескіз

Дата

2013

Автори

Білощицький, А. О.
Лізунов, П. П.
Лященко, Т. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано математичну модель проектно-векторного простору освітніх середовищ, основні напрями застосування векторної алгебри для забезпечення цілісності компонентів мультисистеми проектно-векторного управління освітніми середовищами. Виконано математичну формалізацію проектно-векторного простору. Сформульовано основні визначення методології проектно-векторного управління ВНЗ, до яких належать визначення проектно-векторного простору ВНЗ, проектно-векторного середовища, вимірювань проектно-векторного простору, сутностей проектно-векторного середовища.

Опис

Ключові слова

управління проектами, вектор, методологія, освітнє середовище, проектно-векторний простір, кафедра основ інформатики, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Білощицький А. О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ / А. О. Білощицький, П. П. Лізунов, Т. О. Лященко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 14. – С. 148-153. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset