Аналіз геометрії профілю швидкості при ламінарному русі у двокутному каналі

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано профіль швидкості стабілізованої ламінарної течії у двокутному каналі. Визначено вплив відношення довжини осей на коефіцієнт опору тертя Дарсі. Профіль швидкості при зменшенні відношення довжини осей набуває сідлоподібної форми біля вершин двокутника зі зменшенням градієнта швидкості. При цьому зменшуються тангенціальні напруження, а значить, коефіцієнт опору тертя Дарсі. Але при цьому питомі втрати тиску за довжиною при постійних площі перерізу і витраті рідини зростають
Опис
Ключові слова
двокутний канал, ламінарний потік, рівняння Нав’є-Стокса, профіль швидкості, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Гумен О. М. Аналіз геометрії профілю швидкості при ламінарному русі у двокутному каналі / О. М. Гумен, В. О. Мілейковський, В. Г. Дзюбенко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 19. – С. 50 – 54. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання