Вип. 19

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Моделювання температурного режиму кімнати з теплою підлогою у програмі SolidWorks
  (КНУБА, 2015) Григорчук, М. С.; Фуртат, І. Е.; Камаєв, Ю. М.
  У даній статті розглядаються досліди математичного моделювання у програмі SolidWorks. Вони необхідні для визначення температурного графіку приміщення з метою оптимізації використання електротермічних систем опалення зі сталою потужністю, а саме економії споживаної електроенергії. Публікація містить опис досліджень, а також коротку загальну інформацію про отримані результати. У висновках зазначено про можливі перспективи використання результатів роботи.
 • Документ
  Оцінка та аналіз характеристик теплових акумуляторів для повітряних геліосистем
  (КНУБА, 2015) Козак, Х. Р.; Желих, В. М.
  Здійснено порівняльний аналіз характеристик відомих теплових акумуляторів для сонячних систем. Встановлено, що найбільш придатними для акумулювання теплоти в низькотемпературних сонячних системах опалення є теплоакумулюючі матеріали на основі кристалогідратів.
 • Документ
  Температурний режим кімнати з теплою підлогою
  (КНУБА, 2015) Григорчук, М. С.; Фуртат, І. Е.; Камаєв, Ю. М.
  У даній статті розглядаються аналітичні розрахунки, необхідні для визначення температурного графіку приміщення з метою оптимізації використання електротермічних систем опалення зі сталою потужністю, а саме економії споживаної електроенергії. Робота містить опис методики розрахунків, а також коротку загальну інформацію про отримані результати. У висновках зазначено про можливі перспективи використання результатів дослідження.
 • Документ
  Опалення виробничих приміщень зі змінним тепловим режимом
  (КНУБА, 2015) Сенчук, М. П.; Хованський, К. О.
  Проаналізовано зміну теплового режиму приміщень різного функціонального призначення залежно від стаціонарних і нестаціонарних витрат і надходжень теплоти протягом доби. Проілюстровано визначення за добовими графіками співвідношення потужностей фонової і догріваючої систем опалення приміщень. Показано доцільність застосування за певних умов теплового режиму догріваючої системи в робочий і неробочий час.
 • Документ
  Аналіз дії кулонівської та відцентрової сил на частинку пилу в циклоні з прямоточними елементами
  (КНУБА, 2015) Дмитроченкова, Е. І.
  У статті представлена конструкція комбінованого прямоточного циклону, де поєднуються відцентровий і електронний механізми сепарації пилу. Наведені рівняння для розрахунку кулонівської та відцентрової сил, а також сили опору газового середовища. Проаналізована зміна величини сумарної сили в порівнянні з силою опору газового середовища в залежності від зміни швидкості порошинки. Зазначена залежність величин відцентрової на електричної сил залежно від відстані частинки від осі потоку.
 • Документ
  Ймовірнісна блок-схема моделювання процесу пилоочищення газів в скруберах Вентурі
  (КНУБА, 2015) Довгалюк, В. Б.; Качан, І. О.
  Процес знепилення газів в скруберах Вентурі представлений у вигляді сукупності шести елементарних умовно залежних подій. Останні на основі ймовірнісного методу моделювання гідродинамічних та масообмінних процесів використані для розроблення ймовірнісної блок-схеми пиловловлення, за допомогою якої отримана формула для визначення загальної ефективності очищення
 • Документ
  Руйнування відкладень під впливом поверхнево-активних речовин та магнітного поля
  (КНУБА, 2015) Малкін, Е. С.; Габа, К. О.
  Приводиться методика та результати експериментального дослідження кінетики відшарування відкладень і процесу просочування водних розчинів триетаноламінових ефірів жирних кислот у капілярно-порове тіло. Визначено оптимальну температуру теплоносія та концентрацію модифікатора для руйнування відкладень. Встановлено вплив поля природних магнітів
 • Документ
  Дослідження сонячного опалювального приладу для пасивних систем використання сонячної енергії
  (КНУБА, 2015) Мілейковський, В. О.; Шуваєва, О. Ю
  Виконано експериментальні дослідження пасивного сонячного опалювального приладу підвищеного термічного опору, що складається з повітряного простору між прозорою стінкою та тепло-світловим абсорбером, поділеного нахиленими прозорими антиконвективними перегородками. Отримані результати дозволяють оцінити вплив геометричних параметрів опалювального приладу на його термічний опір.
 • Документ
  Порівняння конструкцій теплових акумуляторів з твердим теплоакумулюючим матеріалом та комбінованим теплоакумулюючим матеріалом
  (КНУБА, 2015) Любарець, О. П.; Москвітіна, А. С.
  Однією з технологій накопичення теплової енергії в теплий період року, її зберігання та подальшого використання в опалювальний період, є створення сезонних акумуляторів теплоти. В якості джерела теплоти в теплий період року для зарядки сезонного теплоакумулятора найчастіше використовують систему сонячних колекторів. Для таких систем (геліоколектори + сезонний теплоакумулятор) доцільно використовувати організовані сезонні теплоакумулятори, які розраховані на визначену кількість теплоти. В статті проводиться порівняння конструкцій бетонних теплових акумуляторів та комбінованих теплових акумуляторів з рідким та твердим теплоакумулюючим матеріалом. Використовується фізико-математична модель процесу накопичення теплової енергії від геліоколекторів, на підставі якої в програмному комплексі Solidworks виконана якісна оцінка досліджуємих процесів для різних конструкцій теплових акумуляторів, з урахуванням того, що тепловий акумулятор розташований під будинком.
 • Документ
  Енергоефективна система теплопостачання з підвищеними екологічними властивостями
  (КНУБА, 2015) Малкін, Е. С.; Журавська, Н. Є.
  Проаналізовано існуючі системи теплопостачання, особливості омагніченої води, які можливо використати в багатьох сферах життєдіяльності, в енергетиці та ін. Застосування технологій безреагентної обробки води з використанням омагніченої води сприяє економії та подовженню використання земних ресурсів.
 • Документ
  Удосконалення обліку природного газу абонентами житлових будинків
  (КНУБА, 2015) Предун, К. М.; Шевчук, О. М.
  Проаналізовано існуючий стан з обліку природного газу мешканцямижитлових будинків. Дано оцінку факторам, які впливають на достовірність показів побутових лічильників газу.
 • Документ
  Аналіз геометрії профілю швидкості при ламінарному русі у двокутному каналі
  (КНУБА, 2015) Гумен, О. М.; Мілейковський, В. О.; Дзюбенко, В. Г.
  Проаналізовано профіль швидкості стабілізованої ламінарної течії у двокутному каналі. Визначено вплив відношення довжини осей на коефіцієнт опору тертя Дарсі. Профіль швидкості при зменшенні відношення довжини осей набуває сідлоподібної форми біля вершин двокутника зі зменшенням градієнта швидкості. При цьому зменшуються тангенціальні напруження, а значить, коефіцієнт опору тертя Дарсі. Але при цьому питомі втрати тиску за довжиною при постійних площі перерізу і витраті рідини зростають
 • Документ
  Вплив теплофізичних властивостей біомаси на метаноутворення у побутових біореакторах
  (КНУБА, 2015) Желих, В. М.; Малкін, Е. С.; Фурдас, Ю. В.; Дзерин, О. І.; Сухолова, І. Є.; Нестерович, Г. А.
  Запропоновано конструкцію побутового біореактора безперервної дії. Розроблено метод інженерного розрахунку для оцінки продуктивності біогазових установок, зокрема визначення максимальної кількості біогазу та ефективного об’єму добового завантаження сировини. Отримано графічні та аналітичні залежності, які можна застосувати під час проектування побутових біогазових установок для утилізації органічних відходів.
 • Документ
  Можливості зниження аварійності мереж централізованого гарячого водопостачання шляхом деаерації води
  (КНУБА, 2015) Тарадай, О. М.; Фоміч, С. В.; Гламаздін, П. М.
  Виконано аналіз найбільш характерних причин відмов в роботі систем централізованого гарячого водопостачання. Розглянуто найбільш поширені методи, що сприяють зниженню аварійності систем централізованого гарячого водопостачання. Може бути використано при проектуванні, будівництві чи реконструкції централізованої системи гарячого водопостачання мікрорайона, селища, міста.
 • Документ
  Вплив модифікації теплоносія триетаноламіновими ефірами жирних кислот на теплообмін
  (КНУБА, 2015) Малкін, Е. С.; Габа, К. О.
  Проведено експериментальні та аналітичні дослідження теплофізичних властивостей водного розчину триетаноламінових ефірів жирних кислот. Визначено вплив зміни теплофізичних властивостей на теплообмін. Встановлено зростання кінематичної в’язкості, зменшення питомої теплоємності та коефіцієнту теплопровідності у порівнянні з водою. У нижній частині робочого діапазону температур систем теплопостачання встановлено незначне зменшення коефіцієнту тепловіддачі.
 • Документ
  Моделирование и оптимизация параметров теплообменников методами неравновесной термодинамики
  (КНУБА, 2015) Редько, А. А.; Куликова, Н. В.; Ланцберг, Н. Г.; Редько, А. Ф.
  В работе приведены результаты численного моделирования и оптимизации конструктивных и режимных характеристик теплообменных аппаратов – теплоутилизаторов типа «жидкость-газ». В качестве одного из критериев принималось минимальное производство энтропии. Показано влияние расходов теплоносителей и изменение тепловой нагрузки на термодинамическую эффективность теплоутилизатора. Определены оптимальные закономерности изменения температур теплоносителей в противоточном теплообменном аппарате при различных эксплуатационных режимах и конструктивных параметрах. Проанализированы прикладные решения оптимизации теплоутилизаторов методами неравновесной термодинамики.
 • Документ
  Геометричний та кінематичний аналіз інтенсивності турбулентності опуклих напівобмежених струмин
  (КНУБА, 2015) Гумен, О. М.; Довгалюк, В. Б.; Мілейковський, В. О.
  На підставі геометричного та кінематичного аналізу визначено інтенсивність турбулентності напівобмежених струмин, які настилаються на опуклі поверхні завдяки ефекту Коанда. Отримана максимальна інтенсивність турбулентності в перерізі відповідає відомим дослідним даним. Виявлено, що відомий феномен ефекту Коанда – знижена інтенсивність турбулентності – визначається середньомасштабними та дрібномасштабними вихорами.
 • Документ
  Аналіз гідродинамічних процесів при проходженні вихору через витяжний пристрій
  (КНУБА, 2015) Довгалюк, В. Б.; Мілейковський, В. О.; Мусаєва, А. Ю.
  Робота відкриває цикл робіт щодо енергетичного аналізу ефективності організації повітрообміну. Шляхом обчислювальної гідродинаміки було перевірено відоме припущення, що вся енергія турбулентних пульсацій залишається в приміщенні і не видаляється витяжною вентиляцією. Показано недостатню обґрунтованість припущення. Натомість обґрунтовано припущення, що вся енергія турбулентних вихорів, які потрапили у спектри всмоктування витяжних пристроїв, безповоротно видаляється з приміщення.
 • Документ
  Види ексергії в системах кондиціонування повітря та їх визначення
  (КНУБА, 2015) Задоянний, О. В.; Євдокименко, Ю. М.
  Подано результати визначення та вираження основних матеріальних та фізичних потоків в системах кондиціонування повітря через одиниці ексергії. Наведено аналітичні залежності в зручній для інженерних розрахунків формі, які необхідні для проведення ексергетичного аналізу й подальшого визначення ексергетичної ефективності вказаних систем та її функціональних елементів. Подано також результати досліджень у вигляді аналітичних залежностей для визначення в одиницях ексергії надходжень в приміщення основних шкідливих речовин для оцінки ексергетичної ефективності повітрообміну в кондиціонованому приміщенні.