Вип. 19

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/96

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 19
 • Документ
  Моделювання температурного режиму кімнати з теплою підлогою у програмі SolidWorks
  (КНУБА, 2015) Григорчук, М. С.; Фуртат, І. Е.; Камаєв, Ю. М.
  У даній статті розглядаються досліди математичного моделювання у програмі SolidWorks. Вони необхідні для визначення температурного графіку приміщення з метою оптимізації використання електротермічних систем опалення зі сталою потужністю, а саме економії споживаної електроенергії. Публікація містить опис досліджень, а також коротку загальну інформацію про отримані результати. У висновках зазначено про можливі перспективи використання результатів роботи.
 • Документ
  Оцінка та аналіз характеристик теплових акумуляторів для повітряних геліосистем
  (КНУБА, 2015) Козак, Х. Р.; Желих, В. М.
  Здійснено порівняльний аналіз характеристик відомих теплових акумуляторів для сонячних систем. Встановлено, що найбільш придатними для акумулювання теплоти в низькотемпературних сонячних системах опалення є теплоакумулюючі матеріали на основі кристалогідратів.
 • Документ
  Температурний режим кімнати з теплою підлогою
  (КНУБА, 2015) Григорчук, М. С.; Фуртат, І. Е.; Камаєв, Ю. М.
  У даній статті розглядаються аналітичні розрахунки, необхідні для визначення температурного графіку приміщення з метою оптимізації використання електротермічних систем опалення зі сталою потужністю, а саме економії споживаної електроенергії. Робота містить опис методики розрахунків, а також коротку загальну інформацію про отримані результати. У висновках зазначено про можливі перспективи використання результатів дослідження.
 • Документ
  Опалення виробничих приміщень зі змінним тепловим режимом
  (КНУБА, 2015) Сенчук, М. П.; Хованський, К. О.
  Проаналізовано зміну теплового режиму приміщень різного функціонального призначення залежно від стаціонарних і нестаціонарних витрат і надходжень теплоти протягом доби. Проілюстровано визначення за добовими графіками співвідношення потужностей фонової і догріваючої систем опалення приміщень. Показано доцільність застосування за певних умов теплового режиму догріваючої системи в робочий і неробочий час.
 • Документ
  Аналіз дії кулонівської та відцентрової сил на частинку пилу в циклоні з прямоточними елементами
  (КНУБА, 2015) Дмитроченкова, Е. І.
  У статті представлена конструкція комбінованого прямоточного циклону, де поєднуються відцентровий і електронний механізми сепарації пилу. Наведені рівняння для розрахунку кулонівської та відцентрової сил, а також сили опору газового середовища. Проаналізована зміна величини сумарної сили в порівнянні з силою опору газового середовища в залежності від зміни швидкості порошинки. Зазначена залежність величин відцентрової на електричної сил залежно від відстані частинки від осі потоку.
 • Документ
  Ймовірнісна блок-схема моделювання процесу пилоочищення газів в скруберах Вентурі
  (КНУБА, 2015) Довгалюк, В. Б.; Качан, І. О.
  Процес знепилення газів в скруберах Вентурі представлений у вигляді сукупності шести елементарних умовно залежних подій. Останні на основі ймовірнісного методу моделювання гідродинамічних та масообмінних процесів використані для розроблення ймовірнісної блок-схеми пиловловлення, за допомогою якої отримана формула для визначення загальної ефективності очищення
 • Документ
  Руйнування відкладень під впливом поверхнево-активних речовин та магнітного поля
  (КНУБА, 2015) Малкін, Е. С.; Габа, К. О.
  Приводиться методика та результати експериментального дослідження кінетики відшарування відкладень і процесу просочування водних розчинів триетаноламінових ефірів жирних кислот у капілярно-порове тіло. Визначено оптимальну температуру теплоносія та концентрацію модифікатора для руйнування відкладень. Встановлено вплив поля природних магнітів
 • Документ
  Дослідження сонячного опалювального приладу для пасивних систем використання сонячної енергії
  (КНУБА, 2015) Мілейковський, В. О.; Шуваєва, О. Ю
  Виконано експериментальні дослідження пасивного сонячного опалювального приладу підвищеного термічного опору, що складається з повітряного простору між прозорою стінкою та тепло-світловим абсорбером, поділеного нахиленими прозорими антиконвективними перегородками. Отримані результати дозволяють оцінити вплив геометричних параметрів опалювального приладу на його термічний опір.
 • Документ
  Порівняння конструкцій теплових акумуляторів з твердим теплоакумулюючим матеріалом та комбінованим теплоакумулюючим матеріалом
  (КНУБА, 2015) Любарець, О. П.; Москвітіна, А. С.
  Однією з технологій накопичення теплової енергії в теплий період року, її зберігання та подальшого використання в опалювальний період, є створення сезонних акумуляторів теплоти. В якості джерела теплоти в теплий період року для зарядки сезонного теплоакумулятора найчастіше використовують систему сонячних колекторів. Для таких систем (геліоколектори + сезонний теплоакумулятор) доцільно використовувати організовані сезонні теплоакумулятори, які розраховані на визначену кількість теплоти. В статті проводиться порівняння конструкцій бетонних теплових акумуляторів та комбінованих теплових акумуляторів з рідким та твердим теплоакумулюючим матеріалом. Використовується фізико-математична модель процесу накопичення теплової енергії від геліоколекторів, на підставі якої в програмному комплексі Solidworks виконана якісна оцінка досліджуємих процесів для різних конструкцій теплових акумуляторів, з урахуванням того, що тепловий акумулятор розташований під будинком.
 • Документ
  Енергоефективна система теплопостачання з підвищеними екологічними властивостями
  (КНУБА, 2015) Малкін, Е. С.; Журавська, Н. Є.
  Проаналізовано існуючі системи теплопостачання, особливості омагніченої води, які можливо використати в багатьох сферах життєдіяльності, в енергетиці та ін. Застосування технологій безреагентної обробки води з використанням омагніченої води сприяє економії та подовженню використання земних ресурсів.