Актуальні проблеми фізичного виховання у ВНЗ технічного профілю

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Одним з провідних елементів системи фізичного виховання є підготовка висококваліфікованих фахівців – здорової, працездатної молоді, що зумовлено соціальним замовленням суспільства, держави та виробництва. Від того, наскільки здоровий, фізично розвинутий студент, значною мірою залежить його успішність у навчанні, а в подальшому житті і професійна діяльність.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, підготовка висококваліфікованих фахівців, кафедра фізичного виховання та спорту
Бібліографічний опис
Озерова О. А. Актуальні проблеми фізичного виховання у ВНЗ технічного профілю / О. А. Озерова, Т. А. Клименко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 227 – 232. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 7 назв.