Аналіз інтеграційного потенціалу учасників проекту логістичного комплексу

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ковтун, Тетяна Антонівна
Смокова, Тетяна Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Неврахування інтеграційних ризиків у проекті створення логістичного комплексу, що характеризується великою кількістю учасників, які змінюються протягом життєвого циклу проекту, може стати однією з причин зниження успішності реалізації проекту, навіть призвести до його припинення. Для запобігання інтеграційних ризиків необхідно провести аналіз ризиків, що враховує інтеграційний потенціал учасників проекту. Визначено поняття «інтеграційного проектного ризику». А також розроблено послідовність аналізу інтеграційних ризиків у проекті створення логістичного комплексу, яка полягає у використанні методів менеджменту якості, а саме: аналізу Парето, АВС-аналізу та причинно-наслідкового аналізу Ісікави. Застосування методів якісного аналізу здійснюється у логічній послідовності. Вихідні дані, що отримані при проведенні попереднього виду аналізу, є вхідними для наступного етапу дослідження. Отримані результати дають змогу на початковій стадії проекту збільшити вплив на його результати завдяки зниженню ступеня інтеграційних ризиків. Зокрема, аналіз Паретота АВС-аналіз допомагають виділити учасників проекту, що мають найбільшу кількість інтеграційних зв’язків. Оцінювання потужностей інтеграційних зв’язків та визначення інтеграційного потенціалу учасника проекту допомагає визначити найбільш уразливого до ризику розриву інтеграційних зв’язків учасника. Отже, вихід такого учасника з проекту принесе найбільші порушення інтеграції між елементами системи. Причинно-наслідковий аналіз Ісікави дає змогу виявити причини розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проекту та визначити найменш потужні інтеграційні зв’язки між учасниками. Це допоможе вжити заходи для попередження настання інтеграційних ризиків у проекті створення логістичного центру.

Опис

Ключові слова

проект логістичного комплексу, логістична та проектна інтеграція, інтеграційні ризики, якісний аналіз інтеграційних ризиків

Бібліографічний опис

Ковтун Т. А. Аналіз інтеграційного потенціалу учасників проекту логістичного комплексу / Т. А. Ковтун, Т. М. Смокова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 40-50. - Бібліогр. : 25 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced