Методика дослідження та обробка інформації для оцінки надійності роботи вантажопідіймальної техніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Пиляєв, Р. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасні будівельні машини до яких відносяться крани, являють собою досить складні об'єкти, що складаються із багатьох взаємозалежних елементів різної конструкції й принципів дії: металеві конструкції, тягові органи, механічні передачі, двигуни, електричні й гідравлічні системи. Тому в них зустрічаються практично всі види відмов, які залежно від природи виникнення й характеру протікання процесів, що передують відмовам, можна розділити на два основні види: поступові й раптові відмови.
Опис
Ключові слова
вантажопідіймальна техніка, оцінка відмов, надійність кранів
Бібліографічний опис
Пиляєв Р. С. Методика дослідження та обробка інформації для оцінки надійності роботи вантажопідіймальної техніки / Р. С. Пиляєв // Теорія і практика будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 5. - С. 48- 50. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання