Лубенські полковники: колективний портрет управлінських кадрів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Козюра, Ігор Валерійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Лубенський козацький полк як військова, адміністративна і територіальна одиниця Гетьманщини, проіснував 123 роки - з 1658 по 1781 рік. За цей час на чолі полку змінився 21 його очільник – полковник, в руках якого зосереджувалися функції військового командувача, місцевого адміністратора і судді. Мета даної доповіді – характеристика кількісного та якісного складу управлінських кадрів XVII-XVIII століть у регіональному розрізі на прикладі Лубенського козацького полку.

Опис

Ключові слова

лубенські полковники, лубенський козацький полк

Бібліографічний опис

Козюра І. В. Лубенські полковники: колективний портрет управлінських кадрів / І. В. Козюра // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 133 - 137. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced