Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно- шарових топках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Сенчук, Михайло
Астаф'єва, Марія
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблена математична модель процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках з поступальним і обертальним його переміщенням на колосниковій решітці. Наведено аналітичні рівняння для розрахунку основних параметрів зони горіння.
Опис
Ключові слова
шахтно-шарова схема спалювання, колосникова решітка з поступальним (обертальним) переміщенням палива, швидкість горіння, математична модел, диференціальне рівняння, Кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Сенчук М. Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках / М. Сенчук, М. Астаф’єва // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : Е. С.Малкін [та ін.]. - Київ, 2015. - Вип. 18. - С.22 - 29. - Бібліогр. : 5 назв.