Порівняльний аналіз теоретичних розрахунків з дослідами при очистці стічних вод на краплинних біофільтрах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Олійник, О. Я.
Колпакова, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

Наведені результати порівняльного співставлення запропонованих теоретичних розрахунків з дослідними даними, одержаними різними авторами при біологічній очистці стічних вод від органічних забруднень на краплинних біофільтрах з різним завантаженням. Результати теоретичних розрахунків в цілому добре узгоджуються з дослідними даними.

Опис

Ключові слова

біологічна очистка, стічні води, краплинний біофільтр, концентрація органічних забруднень, завантаження

Бібліографічний опис

Олійник О. Я. Порівняльний аналіз теоретичних розрахунків з дослідами при очистці стічних вод на краплинних біофільтрах / О. Я. Олійник, О. А. Колпакова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2015. – Вип. 1 (17). – С.45 - 56 – Бібліогр. : 25 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset