Вип. 17(1)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/131

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся
  (ІТГІП, 2015) Трофимчук, О. М.; Мокрий, В. І.; Радчук, В. В.; Радчук, І. В.; Загородня, С. А.
  У роботі наводяться результати батиметричної зйомки озер Світязь (Шацьке поозер’я) і Нобель (Нобельський ландшафт). Створено векторні електронні карти глибин озер, що дає можливість максимально уточнити морфометрію рельєфу, а також розширити інформативність аналізу та інтерпретації морфологічного генезису утворення озерних улоговин. Обґрунтовано формування інформаційної бази системи гідроекологічного моніторингу лімносистем Західного Полісся на основі комплексного використання інформаційно-аналітичних методів і технологій. Запропоновано використання сучасної методики перетворення даних ехолотного профілювання в батиметричні схеми для опису озерних улоговин.
 • Документ
  Потенційний приріст сейсмічності в Україні як фактор зростання ризику життєдіяльності від аварій на хіміко-небезпечних ПНО
  (ІТГІП, 2015) Рогожин, О. Г.; Яковлєв, Є. О.
  Здійснено регіональну оцінку сукупного сейсмічного ризику руйнування хіміко-небезпечних ПНО з урахуванням його приросту під впливом інженерно-геологічних умов та оцінку потенційних втрат від імовірних аварій на таких ПНО із викидом отруйних речовин.
 • Документ
  Фізичне моделювання течії поблизу гнучкої струмененаправляючої завіси
  (ІТГІП, 2015) Воскобійник, В. А.; Хомицький, В. В.; Воскобойник, О. А.; Воскобійник, А. В.; Хижа, І. А.
  Наведено результати експериментальних досліджень кінематичних характеристик течії поблизу полотнища гнучкої завіси моделі струмененаправляючої споруди, спроектованої для акваторії Ташлицького водосховища-охолоджувача Південно-Української АЕС. Візуальні дослідження та вимірювання полів швидкості показали, що поблизу тупикової частини споруди генеруються великомасштабна циркуляційна структура та дрібномасштабні коловороти. В області звуження потоку формується інтенсивна струменева течія у широкому діапазоні чисел Фруда.
 • Документ
  Порівняльний аналіз теоретичних розрахунків з дослідами при очистці стічних вод на краплинних біофільтрах
  (ІТГІП, 2015) Олійник, О. Я.; Колпакова, О. А.
  Наведені результати порівняльного співставлення запропонованих теоретичних розрахунків з дослідними даними, одержаними різними авторами при біологічній очистці стічних вод від органічних забруднень на краплинних біофільтрах з різним завантаженням. Результати теоретичних розрахунків в цілому добре узгоджуються з дослідними даними.
 • Документ
  Балансировка матрицы контейнерных потоков в задаче перевозки мелкопартионных грузов
  (ІТГІП, 2015) Васянин, В. А.; Ушакова, Л. П.
  Рассматриваются два способа балансировки матрицы контейнерных потоков при решении задачи перевозки мелкопартионных грузов в контейнерах. Необходимость балансировки возникает из-за неравенства суммы исходящих и входящих потоков контейнеров в узлах транспортной сети. Предложена математическая модель и алгоритм решения задачи развозки порожних контейнеров, которые могут быть использованы для балансировки матрицы контейнерных потоков и последующего решения задачи распределения и маршрутизации потоков груженых и порожних контейнеров. Проведен обзор и анализ современных методов и алгоритмов решения транспортной задачи. Экспериментально показано, что оптимальная балансировка по сравнению с симметричной балансировкой позволяет значительно сократить суммарные затраты на транспортировку и обработку порожних контейнеров (на сетях от 100 до 4000 узлов в 17 и 174 раза соответственно).
 • Документ
  Засади електромагнітного моніторингу міста в умовах підвищення електромагнітного навантаження на довкілля
  (ІТГІП, 2015) Запорожець, О. І.; Левченко, Л. О.
  Запропоновано концептуальні засади моніторингу електромаг-нітної обстановки у населених пунктах з урахуванням її динаміки та умов формування, які є підставою для розроблення системи електромагнітного моніторингу. Це дозволить провести інвентаризацію та позиціювання усіх джерел електромагнітних полів і випромінювань, визначити просторові розподіли напруженості полів та потоків енергії від них.
 • Документ
  Характеристика геоінформаційних систем моніторингу довкілля Рогатинського і Богородчанського районів Івано-Франківської області
  (ІТГІП, 2015) Радловська, К. О.; Волошкіна, О. С.
  У статті розглянуто комплексну геоекологічну оцінку компонентів довкілля, що була виконана шляхом комп’ютерної інтеграції спочатку поелементних еколого-техногеохімічних карт, а потім покомпонентних карт. Керуючись сучасними ГІС-технологіями, створено автоматизовані комп’ютерні багатокомпонентні постійно діючі системи екологічної безпеки досліджуваної території Богородчанського району.
 • Документ
  Региональная геоинформационная система мониторинга аграрных ресурсов с применением методов дистанционного зондирования Земли
  (ІТГІП, 2015) Греков, Л. Д.; Кузьмин, А. В.; Верюжский, Г. Ю.; Петров, А. А.; Скавронский, В. П.
  В интересах товаропроизводителей сельхозпродукции и органов государственного управления в сфере сельскохозяйственного производства разработана прикладная система космического мониторинга аграрных ресурсов регионального уровня. Система реализует полный технологический цикл обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса, формирование прикладных аграрных сервисов и предоставление доступа к информации конечному потребителю через универсальный web-интерфейс (геопортал). С точки зрения пользователя система является интуитивно простым и наглядным средством визуализации прикладных аграрных сервисов и связанной с ними атрибутивной информации. Предлагаемые тематические сервисы базируются на комплексном использовании спектральных данных со свободно распространяемых снимков TerraModis и Landsat 8, а также Deimos-1 и RapidEye. Обработка данных дистанционного зондирования с целью формирования тематических сервисов базируется на методах статистического, кластерного и факторного анализа, методах распознавания образов, нейронно-сетевых методах анализа.
 • Документ
  Радіаційний контроль міксоміцетів лісопаркових територій Києва
  (ІТГІП, 2015) Кривомаз, Т. І.
  Дане дослідження є вкладом у формування паспорту екологічної безпеки міксоміцетів. В результаті вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози іонізаційного випромінення виявлена стабільна реакція міксоміцетів лісопаркових територій Києва до дії радіації. Це свідчить про наявність ефективних захисних механізмів у досліджених видів слизовиків, що дозволяє їм пристосовуватись до несприятливих факторів навколишнього середовища і є однією з причин їх широкого розповсюдження. Факторами захисту від руйнуючого впливу радіації на молекулярному рівні у міксоміцетів, як і у грибів, можуть бути вторинні метаболіти. Виявлено, що темно-спорові види міксоміцетів, які містять особливу форму меланінових пігментів, більш стійкі до дії радіації, ніж види із сірим, жовтим та червоним забарвленням спорової маси. Окремі види міксоміцетів можуть бути використані для вирішення практичних завдань екологічної безпеки.
 • Документ
  Недоліки застосування локальних зворотноосмотичних установок на прикладі доочищення водопровідної води в готелі міста Києва
  (ІТГІП, 2015) Кравченко, М. В.
  Розглянуто наслідки використання зворотноосмотичних установок при доочистці питної води на прикладі водопровідної води в готелі міста Києва, яка пройшла очистку на установці з мембранним елементом Filmtec XLE 440 (8”) виробництва компанії DOW Chemical (США). Наведені результати зміни кількісного і якісного складу води, а саме її фундаментальних компонентів, в результаті доочистки зворотним осмосом. Обґрунтовано технологічні та економічні недоліки зворотноосмотичних установок.