Деякі особливості української національної і регіональної свідомості та їх вплив на політичне життя

Ескіз

Дата

2016

Автори

Красковська, Маргарита Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Визначаючи свою основну видову ознаку, людство позиціонувало себе як сукупність істот розумних – (homo sapiens), наділених достатньо високим рівнем свідомості, здатної до того ж постійно розвиватись і удосконалюватись. Спільність виду, звичайно, забезпечила і спільність видової свідомості, що дало підставу К. Юнгу говорити про притаманні всьому людству однакові архітипи, але відносна ізольованість окремих спільнот в процесі їхнього історичного розвитку сприяла формуванню істотних відмінностей в їхній етнічній, пізніше – національній, свідомості.

Опис

Ключові слова

українська регіональна свідомість, українська національна свідомість, політичне життя, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Красковська М. П. Деякі особливості української національної і регіональної свідомості та їх вплив на політичне життя / М. П. Красковська // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 182-187.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset