Забезпечення та захист прав дітей-сиріт Донецької та Луганської областей в умовах воєнного конфлікту 2014-2015 рр.

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Найгостріше наслідки війни відчувають діти. Збройні конфлікти завжди призводять до сирітства, фізичного, психологічного травмування дітей, загострюють наявні та породжують нові соціальні проблеми. Згідно з експрес- оцінкою соціально- психологічного стану дітей, яку було зроблено ЮНІСЕФ, понад 60% дітей, що стали свідками або навіть учасниками того чи іншого виду насильства, воєнних дій, мають психологічну травму. На жаль, для України поняття «діти війни» не залишилося в минулому, а стало реаліями сьогодення.
Опис
Ключові слова
діти-сироти, захист прав дітей-сиріт в умовах воєнного конфлікту, діти війни
Бібліографічний опис
Губерт Ю. Г. Забезпечення та захист прав дітей-сиріт Донецької та Луганської областей в умовах воєнного конфлікту 2014-2015 рр / Ю. Г. Губерт // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015 . – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 211-216. - Бібліогр. : 15 назв.