Раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби реінжинірингу підприємства

Анотація
В роботі наведено результати багаторічних досліджень та пошуків шляхів підвищення ефективності роботи будівельних організацій через удосконалення системи управління якістю і покращення якості продукції домобудівного комбінату, підвищення енергозберігаючих властивостей огороджувальних конструкцій житлових будинків на базі серії 111-161, покращення комфортності житла та підвищення попиту на нього. Завдяки впровадженню нових енергозберігаючих технологій та конструкцій, а також системи управління якістю на базі ISO 9001:2008 були досягнуті унікальні результати: підвищено імідж будівельної організації, продукція якої – квартири у нових сучасних будинках – розкуповувалась і розкуповується і сьогодні. Задовго до завершення будівництва якість продукції і організація роботи на будівельному майданчику дозволили організації ВАТ «ДБК-3» стати багаторазовим (у 2007, 2008, 2010 рр.) лауреатом національних конкурсів та фіналістом міжнародного турніру з якості.
Опис
Ключові слова
будівництво, менеджмент, якість, енергозберігаючі технології, реінжиніринг, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби реінжинірингу підприємства / В. І. Савенко, В. В. Клюєва, Аднан Абделхамід [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 23. – С. 169-174. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання