Розширення і доповнення методичного базису дисципліни «Інноваційний менеджмент» як складової підготовки бакалаврів спеціальності «Менеджмент»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Івахненко, І. С.
Чуприна, Ю. А.
Приходько, Д. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Ліра-К
Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, інноваційний менеджмент, менеджмент
Бібліографічний опис
Івахненко І. С. Розширення і доповнення методичного базису дисципліни «Інноваційний менеджмент» як складової підготовки бакалаврів спеціальності «Менеджмент» / І. С. Івахненко, Ю. А. Чуприна, Д. О. Приходько // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 286 – 290. - Бібліогр. : 4 назви.