Нечіткий пошук в документі з врахуванням морфологічних особливостей

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Означено і розглянуто проблему нечіткого пошуку в текстах. Проблему поділено на основні складові елементи і запропоновано рішення по кожному. Також описано загальні техніки та засоби розв’язання таких задач. На основі рішення конкретних завдань в межах проблеми нечіткого пошуку запропоновано алгоритм реалізації, який базується на використанні стемінгу, перестановок та регулярних виразів.
Опис
Ключові слова
нечіткий пошук, морфологія, стемінг, регулярні вирази, кафедра інформаційних технологій, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Білощицький А. О. Нечіткий пошук в документі з врахуванням морфологічних особливостей / А. О. Білощицький, О. В. Діхтяренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 140 - 143. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання