Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Адаменко, В. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними приростів прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час неповного циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу (1-й етап; 6,5 місяців). Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными приростов прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время неполного цикла нагружения – разгружения существующего силоса (1-й этап; 6,5 месяца). For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
Опис
Ключові слова
монолітне ребристе перекриття, балка, розрахунок, прогин, slab-stringer system, rib floor, nonlinear calculation, deflection, монолитное ребристое перекрытие, нелинейный расчет, прогиб, кафедра металевих і дерев’яних конструкцій
Бібліографічний опис
Адаменко В. М. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу / В. М. Адаменко // Основи та фундаменти : міжвід. наук.-тех. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. І. П. Бойко. - Київ, КНУБА, - 2015. - Вип. 36. - С. 48 - 56. Бібліогр. : 5 назв.