Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кузьміна, Г. В.
Хакбаз, З. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті питання щодо формування житлового середовища для літніх людей. Визначено фактори впливу і вимоги до проектування та вдосконалення житлового фонду з урахуванням різних потреб літньої людини. Розглянуто фізіологічні та психологічні особливості людей похилого віку. Запропоновано класифікацію та типологію житлового середовища з урахуванням віку, стану здоров’я, форми проживання, розташування в міському середовищі. Запорукою подовження повноцінного активного способу життя в похилому віці є створення комфортного середовища для незалежного та самостійного проживання, із забезпеченням умов для їх соціально-культурної активізації.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, житлове середовище, літні люди, емоційно-фізіологічні особливості, класифікація житла, жилая среда, пожилые люди, эмоционально- физиологические особенности, классификация, housing environment, elderly people, emotional and physiological features, housing classification

Бібліографічний опис

Кузьміна Г.В. Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування / Г. В. Кузьміна, З.С. Хакбаз // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 199-206. - Бібліогр : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset