Вип. 69

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва
  (КНУБА, 2019) Осипова, А. О.
  Досліджена та обґрунтована класифікація факторів, що впливають на ви- бір раціональних організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів будівельного виробництва, а саме, характеристичні параметри будівництва, екологічна досконалість організаційно-технологічних рішень зведення об’єкту, негативні фактори та соціально-економічні фактори і обмеження.
 • Документ
  Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, І. М.; Зібров, В. В.
  Визначені основні принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища як класів об’єктів просторової бази даних. Подано класифікацію та описано структуру первинних показників. Показано фрагмент каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища в нотаціях мови моделювання UML.
 • Документ
  Соціальна, економічна та екологічна підсистеми формування сталого розвитку населених пунктів
  (КНУБА, 2019) Осипенко, К. В.
  Сформовано головні напрями формування сталого розвитку міст України, виявлені передумови принципів збалансованого розвитку суспільства, запропоновані механізми вирішення проблеми в соціальній, економічній та екологійній підсистемах.
 • Документ
  Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення
  (КНУБА, 2019) Панова, О. В.; Ходаковський, О. В.
  Розроблені методи визначення внеску в коефіцієнти екранування електромагнітних екранів поглинання енергії полів і їх віддзеркалення. Розроблені композитні електромагнітні екрани з керованими захисними властивостями. Надані практичні рекомендації щодо вибору матеріалів для виготовлення електромагнітних екранів та їх використання.
 • Документ
  Особливості організації бульварів як елемента вулично-дорожньої мережі міст
  (КНУБА, 2019) Осєтрін, М. М.; Лебідь, М. І.
  Розглянуто необхідність науково-обгрунтованих рекомендацій стосовно реалізації бульварів як елемента вулично-дорожньої мережі.
 • Документ
  Використання георадарних технологій у процесах моніторингу фізичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу
  (КНУБА, 2019) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Остапущенко, О. П.
  Запропонована фізико-механічна та математична моделі для аналізу фі- зичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу у процесах йо- го моніторингу. Встановлені основні характеристики падаючих та відбитих від пустот та капілярних структур (з наявною у них водою) електромагнітних хвиль.
 • Документ
  Стохастична модель роботи витратного резервуару
  (КНУБА, 2019) Філонов, Ю. П.; Наголкіна, З. І.
  Запропонована стохастична модель функціонування витратного резервуару, який забезпечує процес постачання і споживання деякого ресурсу. В основі цієї моделі лежить теорія вінеровських і напівмарковських процесів. Це дає можливість, використовуючи перехідні імовірності і властивість ергодичності системи визначити деякі її експлуатаційні і технічні характеристики.
 • Документ
  Розрахунок параметрів тепловізорной аерофотозйомки при визначенні просторового положення труби магістрального газопроводу
  (КНУБА, 2019) Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто принцип дії сучасних тепловізорів, що є оптимальним варіантом для оперативного зібрання температурних показаників протягом тривалого часу і судити про тепловий стан об'єкта. На відміну від звичайної денної камери оптичного діапазону, яка вловлює відбитий від предмета світло, тепловізор "бачить" ступінь нагрітості тіла (інфрачервона зйомка), тобто для нього не існує поняття день чи ніч. Тепловізор вловлює випромінювання самого тіла і показує на екрані те, наскільки він нагрітий щодо інших предметів. Проаналізовані параметри тепловізорной аерофотозйомки, що дозволяють виявити дефекти та зафіксувати зміну температурного поля магістрального газопроводу, що допомагє оцінити якість виконуваних на об'єкті моніторингових робіт, і отримати просторові данні положення труби магістрального газопроводу. Крім того, матеріали отримані в результаті тепловізорної діагностики створюють напрямок проведення серії розрахунків, в результаті яких будуть визначені параметри напружено-деформованого стану магістрального газопроводу та сформульовані рекомендації про ефективність проведення тепловізійних зйомок підземних газопроводів в залежності від наявності природних факторів.
 • Документ
  Определение потенциала энергии в произвольной точке пространства от точечного источника энергии и его отражения
  (КНУБА, 2019) Мостовенко, А. В.
  Предложена геометрическая модель определения потенциала энергии в произвольной точке трехмерного пространства от точечного источника энергии и его отражения в экране, который представлен плоскостью общего положения, с учетом того, что не вся энергия от источника отражается в экране. Частично оставшуюся энергию экран поглощает.
 • Документ
  Розробка концепції впровадження bim-технології в процеси формування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів
  (КНУБА, 2019) Микитась, М. В.
  Основна ідея дослідження щодо вирішення інфраструктурних проблем енергозбереження полягає у формуванні енергоефективних архітектурно- будівельних кластерів із застосуванням BIM-технології. Дослідження орієнтовані на розробку концепції моделювання, що основана на системному аналізі характеристик діяльності кластерів різної структури, як системи в цілому, та порівнянні оцінок ефективності участі в кластері альтернативних об’єктів кластеризації. Синтез моделей кластерних структур запропоновано здійснювати методами системного геометричного моделювання. Оцінку ефективності участі в кластері різних об’єктів пропонується здійснювати на основі обчислювальних експериментів з інформаційними моделями будівель.
 • Документ
  Особливості архітектурного формоутворення вертикальних агро–ферм
  (КНУБА, 2019) Мельник, Т. Д.; Самойлович, В. В.; Юнаков, С. Ф.
  Розглянуто основи технології вирощування окремих видів сільгосппродукції у вертикальних агро-фермах, проведена їх класифікація, визначено особливості формування об’ємно-планувальних і конструктивних рішень..вертикальних..агро-ферм.
 • Документ
  Можливості маркетингового аудиту в урбан-аналізі
  (КНУБА, 2019) Денисенко, Н. О.; Тригуб, О. О.
  Розглянуто актуальні питання використання інструментів маркетингу в урбан-аналізі. Узагальнено складові маркетингового аудиту території. На прикладі показано можливості маркетингового аудиту при визначенні напрямків розвитку території.
 • Документ
  Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д 26.056.09 у 2015 – 2018 роках
  (КНУБА, 2019) Ісаєв, О. П.; Чередніченко, П. П.
  Викладено підсумок роботи спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті будівництва і архітектури за період з 2015 по 2018 роки.
 • Документ
  Очистка промивних стічних вод від хрому за допомогою виробничих відходів
  (КНУБА, 2019) Зоря, О. В.; Терновцев, О. В.
  Висвітлено результати досліджень очистки промивних стічних вод, що містять хром (VI) на фільтрі із завантаженням з відходів виробництва.
 • Документ
  Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування
  (КНУБА, 2019) Кузьміна, Г. В.; Хакбаз, З. С.
  Розглянуті питання щодо формування житлового середовища для літніх людей. Визначено фактори впливу і вимоги до проектування та вдосконалення житлового фонду з урахуванням різних потреб літньої людини. Розглянуто фізіологічні та психологічні особливості людей похилого віку. Запропоновано класифікацію та типологію житлового середовища з урахуванням віку, стану здоров’я, форми проживання, розташування в міському середовищі. Запорукою подовження повноцінного активного способу життя в похилому віці є створення комфортного середовища для незалежного та самостійного проживання, із забезпеченням умов для їх соціально-культурної активізації.
 • Документ
  Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл
  (КНУБА, 2019) Левківський, Д. В.; Сович, Ю. В.
  Розглядається розподіл теплового поля у часі при охолодженні та нагріванні товстої кільцевої пластини. Граничні умови та теплові навантаження вісесиметричні, тому задача зводиться до плоскої та залежить від двох просторових координат. По товщині виконується зниження вимірності узагальненим методом прямих. По координаті x та t використовується явна різницева схема.
 • Документ
  Регенерація житлового кварталу Подільського району в контексті історичної забудови міста Києва
  (КНУБА, 2019) Лещенко, Н. А.; Гулей, Д. В.
  Розглянуто проблеми порушення цілісності історичного міського середовища. Запропоновано відновлення планувально-просторової структури, композиційної цілісності та функціональної активності історичної забудови методом регенерації. Апробовано на проекті регенерації житлового кварталу в межах вулиць Братська, Ігорівська, Андріївська та Петра Сагайдачного в Подільському районі міста Києва.
 • Документ
  Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров'я України
  (КНУБА, 2019) Булах, І. В.
  Розглянуто вплив соціально-економічних та демографічних чинників на процес реформування містобудівної мережі лікувально-профілактичних дитячих закладів охорони здоров'я України. Розглянуті пріоритетні напрями, на які необхідно звернути увагу фахівцям, задіяним в проведені реформи, зокрема з архітектурно-містобудівної точки зору. Підведений підсумок аналізу соціального, економічного та демографічного положення в Україні щодо наслідків у сфері життя і здоров'я населення нашої держави.
 • Документ
  Типологія міських відкритих громадських просторів
  (КНУБА, 2019) Войко, Н. Ю.
  Розглянуто фактори, що впливають на стан ландшафтної організації громадських просторів, виявлено ознаки їх класифікації на підставі яких пропонується типологія громадських просторів. Типології громадських просторів визначена на підставі двох класифікаційних ознак: типу використання й типу планувальної структури. За цією типологією до міських громадських просторів відносяться території функціонально, соціально, політично та економічно значущі для міста, виділені за допомогою будівель, ландшафту, різних споруд, що виконують містоутворюючі функції, які сприяють поліпшенню й підтримці санітарно-гігієнічного режиму та є об'єктами формування історико- культурного, художнього та емоційного клімату міських територій: площинні та точкові урбаністичні, громадські простори, лінійні урбаністичні громадські простори, площинні, точкові, та лінійні громадські ландшафтно-рекреаційні простори, та системи розгалужених взаємопов'язаних урбанізованих та ландшафтно-рекреаційних громадських просторів.
 • Документ
  Вплив природних та штучних чинників на психоемоційний стан людини
  (КНУБА, 2019) Войко, Н. Ю.
  Розглянуто фактори, що впливають на психоемоційний стан людини при формуванні архітектурно-ландшафтного середовища у спеціалізованих культурно-пізнавальних парках. У залежності від походження та впливу на психоемоційний стан людини, до них відносяться: екологічні, містобудівні, інженерно-технічні, економічні, санітарно-гігієнічні, історико-культурні, естетичні, соціально-психофізіологічні групи факторів.