Вип. 69

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5965

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 21
 • Документ
  Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва
  (КНУБА, 2019) Осипова, А. О.
  Досліджена та обґрунтована класифікація факторів, що впливають на ви- бір раціональних організаційно-технологічних рішень з ревіталізації процесів будівельного виробництва, а саме, характеристичні параметри будівництва, екологічна досконалість організаційно-технологічних рішень зведення об’єкту, негативні фактори та соціально-економічні фактори і обмеження.
 • Документ
  Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища
  (КНУБА, 2019) Патракеєв, І. М.; Зібров, В. В.
  Визначені основні принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища як класів об’єктів просторової бази даних. Подано класифікацію та описано структуру первинних показників. Показано фрагмент каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища в нотаціях мови моделювання UML.
 • Документ
  Соціальна, економічна та екологічна підсистеми формування сталого розвитку населених пунктів
  (КНУБА, 2019) Осипенко, К. В.
  Сформовано головні напрями формування сталого розвитку міст України, виявлені передумови принципів збалансованого розвитку суспільства, запропоновані механізми вирішення проблеми в соціальній, економічній та екологійній підсистемах.
 • Документ
  Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення
  (КНУБА, 2019) Панова, О. В.; Ходаковський, О. В.
  Розроблені методи визначення внеску в коефіцієнти екранування електромагнітних екранів поглинання енергії полів і їх віддзеркалення. Розроблені композитні електромагнітні екрани з керованими захисними властивостями. Надані практичні рекомендації щодо вибору матеріалів для виготовлення електромагнітних екранів та їх використання.
 • Документ
  Особливості організації бульварів як елемента вулично-дорожньої мережі міст
  (КНУБА, 2019) Осєтрін, М. М.; Лебідь, М. І.
  Розглянуто необхідність науково-обгрунтованих рекомендацій стосовно реалізації бульварів як елемента вулично-дорожньої мережі.
 • Документ
  Використання георадарних технологій у процесах моніторингу фізичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу
  (КНУБА, 2019) Човнюк, Ю. В.; Чередніченко, П. П.; Остапущенко, О. П.
  Запропонована фізико-механічна та математична моделі для аналізу фі- зичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу у процесах йо- го моніторингу. Встановлені основні характеристики падаючих та відбитих від пустот та капілярних структур (з наявною у них водою) електромагнітних хвиль.
 • Документ
  Стохастична модель роботи витратного резервуару
  (КНУБА, 2019) Філонов, Ю. П.; Наголкіна, З. І.
  Запропонована стохастична модель функціонування витратного резервуару, який забезпечує процес постачання і споживання деякого ресурсу. В основі цієї моделі лежить теорія вінеровських і напівмарковських процесів. Це дає можливість, використовуючи перехідні імовірності і властивість ергодичності системи визначити деякі її експлуатаційні і технічні характеристики.
 • Документ
  Розрахунок параметрів тепловізорной аерофотозйомки при визначенні просторового положення труби магістрального газопроводу
  (КНУБА, 2019) Старовєров, В. С.; Нікітенко, К. О.
  Розглянуто принцип дії сучасних тепловізорів, що є оптимальним варіантом для оперативного зібрання температурних показаників протягом тривалого часу і судити про тепловий стан об'єкта. На відміну від звичайної денної камери оптичного діапазону, яка вловлює відбитий від предмета світло, тепловізор "бачить" ступінь нагрітості тіла (інфрачервона зйомка), тобто для нього не існує поняття день чи ніч. Тепловізор вловлює випромінювання самого тіла і показує на екрані те, наскільки він нагрітий щодо інших предметів. Проаналізовані параметри тепловізорной аерофотозйомки, що дозволяють виявити дефекти та зафіксувати зміну температурного поля магістрального газопроводу, що допомагє оцінити якість виконуваних на об'єкті моніторингових робіт, і отримати просторові данні положення труби магістрального газопроводу. Крім того, матеріали отримані в результаті тепловізорної діагностики створюють напрямок проведення серії розрахунків, в результаті яких будуть визначені параметри напружено-деформованого стану магістрального газопроводу та сформульовані рекомендації про ефективність проведення тепловізійних зйомок підземних газопроводів в залежності від наявності природних факторів.
 • Документ
  Определение потенциала энергии в произвольной точке пространства от точечного источника энергии и его отражения
  (КНУБА, 2019) Мостовенко, А. В.
  Предложена геометрическая модель определения потенциала энергии в произвольной точке трехмерного пространства от точечного источника энергии и его отражения в экране, который представлен плоскостью общего положения, с учетом того, что не вся энергия от источника отражается в экране. Частично оставшуюся энергию экран поглощает.
 • Документ
  Розробка концепції впровадження bim-технології в процеси формування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів
  (КНУБА, 2019) Микитась, М. В.
  Основна ідея дослідження щодо вирішення інфраструктурних проблем енергозбереження полягає у формуванні енергоефективних архітектурно- будівельних кластерів із застосуванням BIM-технології. Дослідження орієнтовані на розробку концепції моделювання, що основана на системному аналізі характеристик діяльності кластерів різної структури, як системи в цілому, та порівнянні оцінок ефективності участі в кластері альтернативних об’єктів кластеризації. Синтез моделей кластерних структур запропоновано здійснювати методами системного геометричного моделювання. Оцінку ефективності участі в кластері різних об’єктів пропонується здійснювати на основі обчислювальних експериментів з інформаційними моделями будівель.