Вплив енергозберігаючих технологій на об'ємнопросторове вирішення середньоповерхового житла в майбутньому

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглядається актуальність проблеми енергозберігаючих технологій в будівництві та архітектурі житла. Обґрунтовано актуальність енергоефективності житла середньої поверховості. Зроблено акцент на необхідності пошуку взаємозв’язку архітектури та сучасних енергозберігаючих технологій.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, енергозберігаючі технології, житло середньої поверховостІ, алгоритм проектування, синтез технологій і архітектури
Бібліографічний опис
Мораді Пур Омід. Вплив енергозберігаючих технологій на об'ємнопросторове вирішення середньоповерхового житла в майбутньому / Мораді Пур Омід, С. В. Сьомка // Архітектурний вісник КНУБА : наук.- вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 455 - 461. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання