Сучасна трансформація водозбірних басейнів лісостепових річок

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Досліджено стан сучасних земельних ресурсів водозборів річок лісостепової зони України (басейнів річок Рось та Трубіж). Застосовано методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Здійснено оцінку сучасної трансформації басейнів малих річок-приток на базі дешифрування супутни-кових знімків за 2013 рік. Підтверджено надзвичайно високий ступінь пору-шення природних ландшафтів та їх прогресуючу деградацію
Опис
Ключові слова
малі річки, Рось, Трубіж, лісостепова зона, дистанційе зондування Землі
Бібліографічний опис
Зуб Л. М. Сучасна трансформація водозбірних басейнів лісостепових річок / Л. М. Зуб, А. І. Томільцева, О. В. Томченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : Юстон, 2015. – Вип.19. – С. 65-72. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання