Вип. 19(3)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/133

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі "людина - машина - середовище"
  (Юстон, 2015) Касьянов, М. А.; Савченко, І. В.; Гунченко, О. М.; Медяник, В. О.; Корінний, В. І.; Крохмальова, О. Г.
  Розглянуто питання удосконалення методологічних аспектів оцінки впливу вірогідності помилки операторів служб охорони праці та еко-логії, при аналізі і обробці статистичних даних, на показники виробничого ризику для визначення управлінських рішень у системі «людина – машина – середовище»
 • Документ
  Адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючих зелених покрівель
  (Юстон, 2015) Ткаченко, Т. М.
  Розглянуто адаптаційний потенціал фітоценозу енергозберігаючої зеленої покрівлі степового типу. Встановлені строки формування стійкого степового рослинного співтовариства. Виявлено перспективний асортимент рослин в умовах помірно-континентального клімату
 • Документ
  Імовірнісне прогнозування сценаріїв поширення гідродинамічних аварій на каскаді напірних гідроспоруд
  (ІТІГІП, 2015) Романчук, К. Г.; Стефанишин, Д. В.
  В рамках сценарного підходу з використанням методу Байєса здійснено формалізацію задачі імовірнісного прогнозування гідродинамічних аварій на каскаді напірних гідроспоруд та отримано практичні рішення для оцінки ймовірностей їх поширення за різними модельними сценаріями
 • Документ
  Удосконалення контролю техносфери сучасними біологічними методами
  (ІТІГІП, 2015) Маджд, С. М.
  Проведена біологічна оцінка компонентів довкілля територій, прилеглих до авіапідприємств. Здійснена якісна характеристика техносфери за допомогою інтегрального показника токсичності. Визначена токсичність на ракоподібних Daphnia magna Straus. Встановлена фітотоксичність за зміною довжини корінців салату посівного (Lactuca sativa) та цибулі звичай- ної (Allium cepa)
 • Документ
  Моделювання і розрахунки внутрішньодренної гідравліки при роботі підземних водозаборів і дренажів
  (ІТІГІП, 2015) Телима, С. В.; Олійник, Є. О.; Курганська, С. М.; Харламова, О. В.
  Розроблена методика оцінки впливу гідравлічного опору течії води по довжині дрен на загальний приток до них. Методика основана на математичних моделях, які дозволяють більш повно враховувати складну реальну фільтраційну картину потоку і гідравлічні умови в зоні дії промене-вих водозаборів і дренажів
 • Документ
  Сучасна трансформація водозбірних басейнів лісостепових річок
  (Юстон, 2015) Зуб, Л. М.; Томільцева, А. І.; Томченко, О. В.
  Досліджено стан сучасних земельних ресурсів водозборів річок лісостепової зони України (басейнів річок Рось та Трубіж). Застосовано методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Здійснено оцінку сучасної трансформації басейнів малих річок-приток на базі дешифрування супутни-кових знімків за 2013 рік. Підтверджено надзвичайно високий ступінь пору-шення природних ландшафтів та їх прогресуючу деградацію
 • Документ
  Електричний транспорт як фактор електромагнітного забруднення міста
  (ІТІГІП, 2015) Глива, В. А.; Панова, О. В.; Кружилко, В. О.
  Стаття присвячується дослідженню рівнів електромагнітних полів міського транспорту (трамваїв, тролейбусів, метро). Встановлено: значні пониження постійної складової нижчі за допустимий рівень; сильні магнітні коливання поля; наявність «магнітних шумів». Запропонований за-хист для пониження рівнів магнітних полів з урахуванням частотних скла-дових магнітного поля
 • Документ
  Модель оцінювання впливу екологічного стану навколишнього середовища на здоров'я населення Тернопільської області
  (ІТІГІП, 2015) Трофимчук, О. М.; Триснюк, В. М.; Крихівський, М. В.; Мокрий, В. І.
  Модель оцінювання впливу екологічного стану навколишнього середовища на здоров’я населення є завершенням моніторингових досліджень і прийняттям управлінських рішень щодо оптимізації заходів для поліпшення медико-екологічних умов. Дослідження концентрацій окремих хімічних елементів поверхневих вод та стану захворюваності систем кровообігу та дихання людей Тернопільської області показало наявність зв’язку між концентрацією цинку в поверхневих водах та захворюваннями органів кровообігу людей
 • Документ
  Моделювання події радіаційного забруднення локальних територій в умовах невизначенності
  (ІТІГІП, 2015) Кряжич, О. О.; Коваленко, О. В.
  У статті наведений підхід до створення моделей радіаційного забруднення міста або регіону у випадку техногенної аварії. Досліджені особливості моделювання радіаційного забруднення та умови невизначеності для таких ситуацій. Запропоновані алгоритми процедур для збалансування моделей у просторі та часі, а також варіант вирішення проблеми використання системного підходу при реалізації моделей радіаційного забруднення
 • Документ
  Методика просторово-хронологічного визначення територій населених пунктів з підвищеною для життєдіяльності населення небезпекою через вплив алергенних рослин
  (Юстон, 2015) Мокін, В. Б.; Цимбалюк, В. А.
  У статті розглянуто актуальну задачу аналізу розрахунку сума-рних ризиків екологічної небезпеки для населення, що хворіє на бронхіальну астму, через вплив карантинних рослин, а саме амброзії полинолистої