Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей організаційних систем управління

Ескіз

Дата

2010

Автори

Задоров, В. Б.
Красовська, Г. В.
Красовський, К. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створено узагальнену інформаційну модель організаційної системи управління, що дасть змогу здійснити універсальним підхід до моделювання таких систем, поступово еволюційно деталізувати елементи моделі, підвищити контроль над процесом системного аналізу та рішеннями, що приймаються системним аналітиком.

Опис

Ключові слова

системний аналіз, цільовий аналіз, організаційна система управління, управляючий елемент, об’єкт управління, зовнішнє середовище, елемент зовнішнього середовища, зв’язок, характер зв’язку, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Задоров В. Б. Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей організаційних систем управління / В. Б. Задоров, Г. В. Красовська, К. М. Красовський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 35-38. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced