Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей організаційних систем управління

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Створено узагальнену інформаційну модель організаційної системи управління, що дасть змогу здійснити універсальним підхід до моделювання таких систем, поступово еволюційно деталізувати елементи моделі, підвищити контроль над процесом системного аналізу та рішеннями, що приймаються системним аналітиком.
Опис
Ключові слова
системний аналіз, цільовий аналіз, організаційна система управління, управляючий елемент, об’єкт управління, зовнішнє середовище, елемент зовнішнього середовища, зв’язок, характер зв’язку, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Задоров В. Б. Принципи побудови умовно-замкнених структурних моделей організаційних систем управління / В. Б. Задоров, Г. В. Красовська, К. М. Красовський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 35-38. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання