Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на Закарпатті

Ескіз

Дата

2014

Автори

Коблик, М. В.
Слєпцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто ключові напрями державної освітньої політики та їх вплив на діяльність загальноосвітніх закладів області за останні двадцять років. Проаналізовано існуючу мережу освітніх закладів та стан їх матеріально технічної бази. Обґрунтовано необхідність здійснення реконструкції існуючих шкіл для забезпечення належних умов навчання.

Опис

Ключові слова

освітня політика, охоплення освітою, освітня діяльність, демографія, школа, реконструкція, образовательная политика, охват образованием, демография, образовательная деятельность, школа, реконструкция, educational policy, enrollment, educational activities, demographics, school reconstruction, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Коблик М. В. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на Закарпатті / М. В. Коблик, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 45-51. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced