Моделі реалізації політики національного примирення

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Загострення історичної, регіональної, ментальної, соціальної та політичної конфронтаціїї в Україні загрожує загальнонаціональним інтересам держави. Відтак пошук оптимальних шляхів подолання цієї загрози є першочерговим завданням як політиків, так і науковців суспільствознавців. У вітчизнянному науковому товаристві триває пошук шляхів подолання кризового стану. Аналіз наукових розвідок засвідчує багатовимірність існуючих конфліктів і складність проблеми національного примирення. Певні аспекти політики національного примирення знайшли своє висвітлення в роботах Г. Волкової, А. Давидсона, А. Дементьєвої, В. Заболотного, Ю. Рубана, Ю. Шаповала, А. Шапиро, Н. Щербини та ін.
Опис
Ключові слова
політична конфронтація в Україні, модель національного примирення, національне примирення
Бібліографічний опис
Оніщенко І. Г. Моделі реалізації політики національного примирення / І. Г. Оніщенко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (гголова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 261 - 264. - Бібліогр. : 3 назви.