Мовна політика серед православного населення Польщі часів Другої Республіки (1918-1939).

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Бурда, Інна Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
В сучасному світі, коли населення є досить мобільним, а міграційні процеси не припиняються, більшість країн Європи стикаються з вирішенням національного питання. В таких умовах для України, яка так само не позбавлена цих процесів, важливим є вивчення досвіду інших країн.
Опис
Ключові слова
мовна політика, правослане населення Польщі, друга республіка (1918 - 1939)
Бібліографічний опис
Бурда І. О. Мовна політика серед православного населення Польщі часів Другої Республіки (1918-1939) / І. О. Бурда // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 133-136. - Бібліогр. : 5 назв.