Розроблення моделей комплексної організаційної підготовки території зосередженого будівництва на основі ГІС -технології

Ескіз

Дата

2019

Автори

Тугай, Олексій Анатолійович
Малихін, Михайло Олександрович
Грабчак, Дмитро Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виявлено можливості ГІС-технології для комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва, які дають змогу за допомогою геоінформаційних методів виконувати просторовий аналіз з урахуванням можливості оцінки придатності даних при їх спільному використанні. Розглянуто особливості використання інформації геоінформаційного рівня з прив'язкою до автоматизованих, управлінських та організаційних рішень при зосередженому будівництві. Виявлено закономірність у змінах параметрів часу виконання різних етапів підготовки і інтенсивності виконання БМР, а також проаналізовано методику оцінки надійності організаційної підготовки зосередженого будівництва з урахуванням імовірнісних факторів. Розроблено модель прив'язки ГІС до організаційної підготовки зосередженого будівництва та модель етапів виконання ОТП для підвищення надійності та зниження імовірнісних відмов.

Опис

Ключові слова

комплексна організаційна підготовка зосередженого будівництва, КОПЗБ, ГІС, ОТП, ПОБ, просторові дані, територія під забудову, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Тугай О. А. Розроблення моделей комплексної організаційної підготовки території зосередженого будівництва на основі ГІС-технології / О. А. Тугай, М. О. Малихін, Д. В. Грабчак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 134 - 139. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset