Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Терентьєв, Олександр Олександрович
Шабала, Євгенія Євгенівна
Саченко, Ілля Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведені дослідження дозволяють запропонувати підхід до вирішення завдання вибору тієї чи іншої моделі, що описує зміну динаміки виміряних даних внаслідок старіння та зношення конструкцій, обґрунтовано вибирати ступінь складності моделі, що забезпечує найвищу точність прогнозу з моменту настання пошкодженого стану. Основними параметрами, що характеризують рівень технічного стану будівель, є напружений стан елементів будівель. Рівень складності апроксимуючої функції залежить не тільки від самого змінюваного параметра, але і від рівня шумової складової вимірювань і обсягу вибірки. Вибір тієї чи іншої моделі, що описує зміни показників надійності функціонування технічного стану, є найбільш складним етапом прогностичної процедури. Використання понять теорії нечітких множин дозволяє звести пошук сталого вирішення багатокритеріальної задачі до задачі пошуку екстремуму функції належності.
Опис
Ключові слова
інтегровані моделі, діагностика технічного стану, інформаційна технологія, прогнозування надійності прийняття рішень, клас функцій, регресія, кафедра інформаційних технологій, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Терентьєв О. О. Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель / О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала, І. А. Саченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 76 - 80. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання