Історичні особливості та основні риси архітектури іподромів античності

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розкриті особливості історичного формування, об’ємно-планувальної структури, конструктивного вирішення та експлуатації античного іподрому. Описано становлення архітектури грецького гіподрому та римського цирку їх відмінні та схожі стильові риси архітектури.
Опис
Ключові слова
кінні перегони, римський цирк, Циркус Максимус, арена, трибуни, давньогрецький іподром, скачки, древнегреческий гипподром, римский цирк, трибуны, horse racing, hippodrom, Roman Circus, Circus Maximus, arena stands, кафедра основ архітектури та архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Горіна А. О. Історичні особливості та основні риси архітектури іподромів античності / А. О. Горіна // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 38-43. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання