Принципові підходи до реалізації професійно спрямованого навчання фізики у будівельних університетах

Ескіз

Дата

2021-05-25

Автори

Григорчук, Олександр Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ТДАТУ

Анотація

У статті описано принципові підходи до професійної освіти, визначено основні вимоги до змісту задач з фізики професійного спрямування, виділено професійно значущі якості особистості майбутніх фахівців будівництва і цивільної інженерії.

Опис

Ключові слова

будівельні заклади вищої освіти, професійно спрямоване навчання фізики, фізичні задачі будівельної тематики, система професійно орієнтованих задач з фізик

Бібліографічний опис

Григорчук, О. М. Принципові підходи до реалізації професійно спрямованого навчання фізики у будівельних університетах вищої освіти, професійно спрямоване навчання фізики, фізичні задачі будівельної тематики, система професійно орієнтованих задач з фізики // Розвиток сучасної науки та освіти :реалії, проблеми якості, інновації : матеріали II Міжнародної наук.- практичної інтернет-конференції, 25 -27 травня 2021 / таврійський держ. агротехн. ун-т ім. О. Моторного ; редкол. : В. М. Кюрчев [та ін.]. - Мелітополь : ТДАТУ, 2021. -Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced