Український та російський народи на сторінках часопису «Вестник Европы» у 1860-1890-ті рр

Ескіз

Дата

2016

Автори

Єгоров, Владислав Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Однією з провідних тем на сторінках часопису «Вестник Европы», що виходив в столиці Російської імперії, у 1860-1890 – ті рр. було висвітлення проблем історії, рис культури українського та російського народів, стан їх вивчення [17, с. 872–874]. Варто наголосити, що кількість матеріалів з української історії, мови, літератури у період з другої половини 1880-х рр. до початку1900 –х істотно скоротилася через реакційну політику царизму після вбивства Олександра II та цензурні попередження редакції «Вестника Європы».

Опис

Ключові слова

часопис «Вестник Европы», етнографічна наука

Бібліографічний опис

Єгоров В. В. Український та російський народи на сторінках часопису «Вестник Европы» у 1860-1890-ті рр / В. В. Єгоров // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 170 - 178. - Бібліогр. : 37 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset