Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі "людина - машина - середовище"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Касьянов, М. А.
Савченко, І. В.
Гунченко, О. М.
Медяник, В. О.
Корінний, В. І.
Крохмальова, О. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Розглянуто питання удосконалення методологічних аспектів оцінки впливу вірогідності помилки операторів служб охорони праці та еко-логії, при аналізі і обробці статистичних даних, на показники виробничого ризику для визначення управлінських рішень у системі «людина – машина – середовище»
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, шкідливі та небезпечні виробничі чинники, людина-оператор, комп'ютерна обробка даних, техногення подія, ймовірність безпомилкового виконання операцій, наслідки
Бібліографічний опис
Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі "людина - машина - середовище" / М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко [та ін.] // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофімчук. – Київ, 2015. – Вип. 19 : липень-вересень 2015. – С. 81-90. - Бібліогр.: 19 назв.
Зібрання