Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі "людина - машина - середовище"

Анотація
Розглянуто питання удосконалення методологічних аспектів оцінки впливу вірогідності помилки операторів служб охорони праці та еко-логії, при аналізі і обробці статистичних даних, на показники виробничого ризику для визначення управлінських рішень у системі «людина – машина – середовище»
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, шкідливі та небезпечні виробничі чинники, людина-оператор, комп'ютерна обробка даних, техногення подія, ймовірність безпомилкового виконання операцій, наслідки
Бібліографічний опис
Визначення ймовірності виникнення похибки при використанні ЕОМ для аналізу і розрахунків виробничого ризику у системі "людина - машина - середовище" / М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко [та ін.] // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофімчук. – Київ, 2015. – Вип. 19 : липень-вересень 2015. – С. 81-90. - Бібліогр.: 19 назв.
Зібрання