Перспективні напрямки формування санаторно-курортних закладів на базі термальних джерел Закарпаття

Ескіз

Дата

2017

Автори

Черняк, А. С.
Чернявський, В. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті проаналізований сучасний стан санаторно-курортних закладів Закарпатської області, визначений ряд факторів, що мають безпосередній вплив на їх функціонування, а також визначені основні напрямки їх формування з виділенням перспективних.

Опис

Ключові слова

санаторно-курортные учреждения, материальнотехническая база, устойчивое развитие, энергоэффективность, геотермальная энергия, sanatorium establishments, material and technical basе, sustainable development, energy efficiency, geothermal energy, санаторно-курортні заклади, матеріально-технічна база, сталий розвиток, енергоефективність

Бібліографічний опис

Черняк А. С. Перспективні напрямки формування санаторно-курортних закладів на базі термальних джерел Закарпаття / А. С. Черняк, В. Г. Чернявський // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 453-459. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset