Стан та напрямки розвитку ринку цегли в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2020-10-12
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Растр-7
Анотація
Ринок цегли України орієнтований переважно на внутрішнє споживання. Частка вітчизняної продукції становить близько 96% ємності ринку. Будівельні компанії під час виконання будівельних робіт намагаються купляти цеглу на підприємствах, які розміщені неподалік, що дозволяє заощаджувати кошти. Виробництво цегли в Україні в останні роки було орієнтоване на внутрішній ринок і майже повністю задовольняло його потреби. Обсяги експорту та імпорту є незначними порівняно з обсягами внутрішнього ринку.
Опис
Ключові слова
ринок цегли, силікатна цегла, виробники цегли, виробництво цегли, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
Бібліографічний опис
Захарченко П. В. Стан та напрямки розвитку ринку цегли в Україні / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева, В. В. Онопрієнко // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (у дистанційній формі) / Львів. торг.-економ. ун-т ; відп. ред. П. О. Куцик. – Львів : Растр-7, 2019. – С. 21 - 23. - Бібліогр. : 2 назви.