Зелені лінії на прибережних територіях і методи визначення їх меж

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто сучасний стан екосистеми малої річки. Визначені методи збереження прибережних територій екосистем малих річок.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, прибережна територія, екосистема малої річки, природні фактори, містобудівне освоєння, зелена лінія, прибрежные территории, экосистема малой реки, природные факторы, градостроительное освоение, зеленая линия, coastal territories, small river ecosystem, natural factors, urban development, green line
Бібліографічний опис
Дьомін М. М. Зелені лінії на прибережних територіях і методи визначення їх меж / М. М. Дьомін, О. О. Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 378-382. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання