Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії

Ескіз

Дата

2001

Автори

Долинський, А. А.
Драганов, Б. Х.
Амерханов, Р. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Приведена методика оптимізації геотермальної системи теплохолодозабезпе чення, заснована на теорії графів. Показано, що оптимізація топології системи ба зується на структурному аналізі параметричного потокового графа.

Опис

Ключові слова

система теплохолодозабезпечення, поновлювані джерела енергії

Бібліографічний опис

Долинський А. А. Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії / А. А. Долинський, Б. Х. Драганов, Р. О. Амерханов // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 3. - С. 65 - 76. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset