Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії

Ескіз недоступний
Дата
2001
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Приведена методика оптимізації геотермальної системи теплохолодозабезпе чення, заснована на теорії графів. Показано, що оптимізація топології системи ба зується на структурному аналізі параметричного потокового графа.
Опис
Ключові слова
система теплохолодозабезпечення, поновлювані джерела енергії
Бібліографічний опис
Долинський А. А. Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії / А. А. Долинський, Б. Х. Драганов, Р. О. Амерханов // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 3. - С. 65 - 76. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання